14.02.2011

Maisteriohjelman rakenne

FM-tutkinto 120 opintopistettä jakautuu seuraavasti:

 1) Arkistonhallinnan maisteriohjelman syventävät opinnot 80 op:

  • syventävät opinnot 40 op
  • pro gradu -tutkielma 40 op

 

2) Muut opinnot 40 op

  • esimerkiksi sivuaine, maisteriohjelman täydentäviä tai valinnaisia opintoja
  • suoritetaan kunkin pääaineen opetussuunnitelman mukaisesti