08.01.2013

Valintaperusteet

(kiintiö 15)

Arkistonhallinnan maisterikoulutus johtaa filosofian maisterin tutkintoon (120 opintopistettä). Koulutukseen valittavalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa soveltuvaa koulutusta, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu perus- ja aineopinnot (tai vastaavat opinnot) haettavassa pääaineessa: historia, etnologia, taidehistoria, museologia tai kirjallisuus.

Valinta tapahtuu ilman valintakoetta ensisijaisesti hakemusten perusteella. Tarvittaessa hakijat haastatellaan. Valittavalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista maisterikoulutuksessa vaadittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Maisterikoulutuksen suorittaneet valmistuvat filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopiston humanistisesta tiedekunnasta historia, etnologia, taidehistoria, museologia tai kirjallisuus pääaineenaan.