Etnologia

Oppiaine - etnologia

Esinekuva etnologiaan

Etnologian opiskeluun liittyviä dokumentteja ja lisätietoja:

Kyky kulttuuriin on ihmisen keskeisin ominaisuus. Kulttuurin avulla jokainen yksilö ja yhteisö järjestää maailmaa ja tekee siitä käsitettävän.

Etnologia tutkii kulttuuria sen eri muodoissa, erityisesti kulttuurin kansanomaisia ilmauksia (etnos = 'kansa'). Tutkimuksen kohteita ovat muun muassa esineet, sosiaaliset organisaatiot ja symboliset järjestelmät, kulttuuriset tietojärjestelmät, muistitieto, mentaliteetit sekä suullinen perinne (tarinat, musiikki, uskomukset jne.). Tutkimuskohteen valintaa ei rajaa aika tai paikka.

Etnologiasta maisteriksi valmistuva voi jatkaa tutkijakoulutukseen tai soveltaa hankkimaansa tietotaitoa monella yhteiskunnallisen toiminnan saralla, jossa tarvitaan käytännön osaamista kulttuuri-identiteettien, kollektiivisten mentaliteettien, kulttuurihistorian, kulttuuriperintökysymysten, kulttuuristen muutosten, sosiaalisen muistin, muistitiedon tallentamisen sekä kulttuurin teoreettisen ymmärtämisen alalla.

Katso etnologian esittelyvideo Etnologia - avain kulttuureihin!