21.10.2013

Etnologian opetusohjelma lukuvuonna 2013-2014

Ohjeita ohjelman lukemiseen:

 • siniset linkit vievät Korppiin, jossa kursseille ilmoittaudutaan
 • kirjatentteihin ilmoittaudutaan Korpissa kohdassa "Tentit"; eivät löydy kursseina Korpista!
 • ilmoittaudu kurssille vasta sitten, kun tiedät että voit todella osallistua siihen
 • kursseilla on 80 % läsnäolovelvoite, ota tämä huomioon suunnitellessasi opintoja

Helan infotilaisuus uusille opiskelijoille to 5.9. 10-12 H 320

Ohjelma ja tentaattorit syyslukukaudella 2013

Perusopinnot:

Aineopinnot:

Syventävät opinnot:

Työelämäopinnot:

 

Ohjelma ja tentaattorit kevätlukukaudella 2014

Perusopinnot:

 • ETNP103 Etnologian perintö 4 op (Mäkinen): kirjatentti
 • ETNP105 Etnologian kentät 6 op (Mäkinen): kirjatentti

Aineopinnot:

Syventävät opinnot:

 • ETNS103 Etnologisen ajankohtaisen tutkimuksen kriittinen luenta 4 op: itsenäinen työskentely (Mäkinen)
 • ETNS007 Etnografinen tapaustutkimus 4 op: kirjatentti (Stark, Korkiakangas)
 • ETNS108 Uusmedia kulttuurissa 4 op, 20 h (kevät, Hänninen)
 • ETNS106 Uskomusjärjestelmät ja uskonnon haasteet 4 op: kirjatentti (Stark)
 • ETNS108 Uusmedia kulttuurissa 4 op: kirjatentti (Jouhki)
 • ETNS200 Menetelmäopinnot III 4 op: kirjatentti (Korkiakangas)
 • ETNS201 Muisti ja kerronta II 4 op: kirjatentti (Korkiakangas)
 • ETNS202 Myytit, mentaliteetit ja maailmankuvat 4 op: kirjatentti (Stark)
 • ETNS203 Materiaalinen kulttuuri II 4 op: kirjatentti (Korkiakangas)
 • ETNS204 Arki ja työ 4 op: kirjatentti (Korkiakangas)
 • ETNS205 Vieraana kulttuurissa II 4 op: kirjatentti (Stark)

Työelämäopinnot:

 • TEOS113 Tutkijan taidot 6 op: kirjatentti (Stark, Korkiakangas)