07.03.2008

Etnologian opetusohjelma lukuvuonna 2007-2008

Kun suunnittelet lukuvuoden 2007-2008 ohjelmaa, muista katsoa löytyykö kurssi Korpista ja ilmoittaudu!

Syksy:

Informaatiotilaisuus 5.9.2007 klo 9-10 Paulaharjun sali

ETNY001 Opintojen suunnittelu 2 op
Elina Salminen
10.-14.9.2007
Ma-pe 8-10 H 105

ETNP001 Johdatus etnologiaan 5 op
Paulaharjun sali
Ilmari Vesterinen
10.9.-17.10.2007
Ma 14-16
Ti 10-12, 18.9., 25.9. sekä 2.10. lisäksi 12-14
Ke 12-14
Kertauskuulustelu 24.10.2007 klo 12-14

ETNP005 Suullinen kulttuuri ja sen välittyminen 5 op
Paulaharjun sali
Laura Stark
29.10.-12.12.
Ma 14-16
Ke 12-14

ETNA003 Kulttuuritieteiden teoriat 6 op
Lukupiiri
Tohtorikoulutettavat Eerika Koskinen, Heli Niskanen ja Arja Turunen
Ensimmäinen kokoontuminen 10.10.2007 (huom. muuttunut aika!) klo 10, jolloin päätetään ohjelmasta. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Lukupiirissä käsiteltävät teokset:
- Douglas, Mary: Puhtaus ja vaara: ritualistisen rajanvedon analyysi (2000; also in English: Purity and Danger: an Analysis of Concepts of Pollution and Taboo)
- Geertz, Clifford: The Interpretation of Cultures: Selected Essays (1973)
- De Certeau, Michel: The Practice of Everyday Life (1984)
Suoritustapa: käsiteltävien teosten lukeminen, rajatusta tekstiosuudesta tehty alustus joka palautetaan myös kirjallisena lukupiirin vetäjille, aktiivinen osallistuminen keskusteluun
Ilmoittautuminen Korpissa 15.9.2007 alkaen

ETNA002 Kandidaatinseminaari
H302, to H105
Yliassistentti
10.9.-13.12.
Ma 10-12
To 12-14

ETNS001 Pro gradu –praktikum
H105
Elina Salminen
10.9. -10.12.
Ma 12-14

ETNS003 Maisteriseminaari 5 op
H105
14.9.-10.12.
Pe 12-14
Huom. maisteriseminaari järjestetään VAIN uuden opetussuunnitelman mukaisesti eli siitä ei ole mahdollista suorittaa 10 opintopisteen laajuista versiota. Mikäli asia askarruttaa, ota yhteyttä Elina Salmiseen pikaisesti. Asia järjestyy henkilökohtaisen ohjauksen avulla ilman opintopisteitä.

ETNA004 Muisti 6 op
Pirjo Korkiakangas 22 h + lisätehtävät
Paulaharjun sali
6.-23.11. (ei 16.11.)
Ti-pe 10-12

 

Kevät:

ETNA002 Kandidaatinseminaari
Yliassistentti
7.1.-15.5.2008
Ma 10-12
To 12-14

ETNA001 Etnologinen tutkimus
1) Etnologinen tutkimusprosessi
Paulaharjun sali
Pirjo Korkiakangas ja Ilmari Vesterinen 20 h
7.1.-18.1.
Ma 14-16
Ti 10-12
Ke 12-14
To 10-12
Pe 11.1. 10-12, 18.1. 12-14

2) Kenttätyö
Yliassistentti 6 h + harjoitustyöt
HUOM. kaikilla luentokerroilla oltava ehdottomasti läsnä!
21.-23.1.2008
Ma 12-14 H 306
Ti 12-14 H 306
Ke 14-16 H 105
3) Arkistolähteet tutkimusaineistona
Laura Stark 6 h + harjoitustyöt + arkistomatka (lisätiedot matkasta myöhemmin)
HUOM! Kaikilla luentokerroilla oltava ehdottomasti läsnä! Myös arkistomatka suoritettava.
28.-30.1.2008
Ma 12-14 H 105
Ti 12-14 H 105
Ke 14-16 H 105
Tentti 6.2. klo 12-14 H 105

 

ETNA009 Uskomusjärjestelmät ja uskonnon haasteet 5 op
Ilmari Vesterinen 26 h + lisätehtävät
Paulaharju
21.1.-18.2.2008
Ma 14-16
Ti 10-12
Ke 12-14

ETNA008 Sukupuoli, ruumiillisuus ja kulttuuri 3-5 op
Lukupiiri ja luento
ke 13.2. klo 14-16 luento sali H320
ke 20.2. klo 14-16 vierailuluento (Marjo Kaartinen) sali H320
ke 27.2. klo 14-16 vierailuluento (Tuija Saresma) sali H320
ke 5.3. klo 14-15 luento sali H320
ma 10.3. klo 14-16 lukupiiri D304
ma 17.3. klo 14-16 lukupiiri H105
ma 31.3. klo 14-16 lukupiiri H105
ke 2.4. klo 14-16 lukupiiri H105
ma 7.4. klo 14-16 lukupiiri A301
ma 14.4. klo 14-16 lukupiiri H105
ma 21.4. klo 14-16 lukupiiri H105
ma 28.4. klo 14-16 lukupiiri H105
ma 5.5. klo 14-16 lukupiiri H105
Jari Eilola, Markku Hokkanen, Eerika Koskinen ja Heli Niskanen

ETNS002 Syventävä kenttätyö 5 op
Yliassistentti, luennot + itsenäinen, ohjattu harjoittelu
H 302
10.-11.1.2008
To-pe 14-16

ETNS004 Tieteenteoria etnologiassa 5 op
Pirjo Korkiakangas 20 h
18.1.-7.3.2008
Pe 10-12
18.1. Blomstedt
25.1. Paulaharju
8.2. H 320
15.2. - 7.3. Paulaharju

ETNS010 Aineellinen kulttuuri kulttuuristen merkitysten välittäjänä 24 h + lisätehtävät, 4 op / 2 ov
Tiina-Riitta Lappi
D 209
14.1.-6.2.2008
ma-ke 10-12