26.10.2010

Opintojakso ETNP104, ohjeet opiskeluun

Koordinaattori Elina Salminen, eri luennoitsijoita

16 h + itsenäiset oppimistehtävät

 

Tehtävien ohjeistus:

Kurssi koostuu kahdesta erillisestä osiosta: luennoista ja itsenäisestä työskentelystä. Se suoritetaan osallistumalla luennoille (vähintään 80 % luennoista läsnä), harjoittelemalla tiedonhakua ohjeiden mukaan sekä tuottamalla oppimispäiväkirjoja ohjeiden mukaisesti.

 

Osaamistavoitteet:

  • oppimispäiväkirjan kirjoittaminen
  • etnologisen tutkimuksen uusimpien (2005-) tutkimusaiheiden ja tutkijoiden nimeäminen sekä suomalaisten ja pohjoismaisten etnologian alan laitosten löytäminen verkkosivustojen avulla

 

Osio 1: luennot

Osallistu seuraaville luennoille (Paulaharjun sali):

pe 29.10.2010 klo 12-14 Materiaalisen kulttuurin tutkimus: Elina Salminen, Arja Turunen ja Tiina-Riitta Lappi

pe 5.11.2010 klo 12-14 Gender: Heli Niskanen, Eerika Koskinen-Koivisto ja Kirsi-Maria Hytönen

to 11.11.2010 klo 10-12 Yhteiskunta ja yhteisöllisyys: Minna Mäkinen ja Pilvi Hämeenaho

pe 19.11.2010 klo 12-14 Monikulttuurisuustutkimus: Laura Hirvi, Kaisa Nissi ja Anne Häkkinen

pe 26.11.2010 klo 12-14 Teknologia ja kulttuuri: Jukka Jouhki ja Sanna Tawah

pe 3.12.2010 klo 12-14 Yhteenveto: etnologinen tutkimus


Suoritus: kirjoita oppimispäiväkirja (5-10 sivua):
Kuuntele luentoja ja tarkkaile erityisesti seuraavia asioita:

  • mitä tutkitaan
  • miten tutkitaan (menetelmät)
  • millaisia käsitteitä käytetään (millä sanoilla tutkija kuvaa tutkimustyötään ja aihettaan, mitkä käsitteistä ovat arkikielisiä ja mitkä tieteellisiä)
  • millaiseen teoreettiseen viitekehykseen tutkimus asettuu
  • millaisia tuloksia etnologinen tutkimus tuottaa, ja miten niitä voidaan hyödyntää
  • tutkimusetiikka

Tee luennoista muistiinpanoja. Voit hyödyntää niitä oppimispäiväkirjan tekemisessä. Oppimispäiväkirja kuvaa omia ajatuksiasi, tunteitasi ja motivaatiotasi kurssin opiskelun alusta loppuun. Kiinnitä huomiota itseesi oppijana. Mitä kurssi herätti sinussa? Mitä opit? Mikä jäi hämäräksi? Omaa pohdintaasi voit koota oppimispäiväkirjaan ennen työsi aloittamista, työn aikana ja työn jälkeen. Kirjoita mieluusti koko luentokurssin ajan (jottet unohtaisi!) ylös pohdintojasi esimerkiksi seuraavista asioista ja huomioi dead line -päivämäärä:


Ennen opiskelua:

Mitä tiedät tästä asiasta ennakkoon?

Silmäile aihekokonaisuus läpi. Mitkä asiat herättävät kiinnostusta?

Millaisella tunnelmalla lähdet opiskelemaan aihetta?

Miten aiot opiskella asiaa?

Mitä omia kokemuksia tai havaintoja sinulla on opiskeltavasta asiasta?


Opiskelun aikana:

Oletko eri mieltä oppikirjan tai jonkin muun lähteen kanssa jostakin asiasta?

Mitä omia kokemuksia tai havaintoja sinulla on asiasta?

Mistä löydät lisätietoa aiheesta?

Onko asia ollut viime aikoina esillä jossakin?

Mitkä ovat aiheeseen liittyvät keskeiset käsitteet?

Mitä et ymmärrä?

Mitä kysymyksiä aihe herätti? (Kirjaa itse löytämäsi vastaukset.)

Mitä haluat kysyä opettajalta? (Kirjaa myös opettajan antamat vastaukset.)


Opiskelun jälkeen:

Mitä opit?

Mitä tunteita opiskelun aikana heräsi?

Yllättikö jokin asia?

Miten opiskelit asiaa?

Mitä aktivoivia menetelmiä käytit?

Olisiko opiskelutavoissasi parantamisen varaa?

Haluatko jatkaa aiheen opiskelua? Miksi?

 

 Osio 2: itsenäinen työskentely

Valitse alla luetelluista tieteellisistä aikakauskirjoista / lehdistä yhteensä noin 200 sivun verran artikkeleita siten, että artikkelien aiheet muodostavat jonkunlaisen kokonaisuuden. Lue artikkelit ja kirjoita artikkeleiden pohjalta 5-8 sivun mittainen esitys siitä mitä etnologian alalla on tutkittu ja tutkitaan 2000-luvulla. Perustele artikkelien valintasi tekstissä. Älä referoi artikkeleita vaan kuvaile tutkimusaiheita, menetelmiä sekä käytettyjä aineistoja. Voit myös pohtia millaisen kuvan etnologiasta saat valitsemiesi artikkeleiden pohjalta.


Lehdet / aikakauskirjat, valitse kustakin vain vuoden 2005 aikana tai jälkeen julkaistuja numeroita:

Elore (elektronisena aineistona)

Ethnologia Fennica

Ethnologia Scandinavica

Ethnologia Europaea

Folklore (elektronisena aineistona)

Oral Tradition (elektronisena aineistona)

Rig

(Myös Suomen Antropologi -aikakausjulkaisua voi käyttää)


Sekä luentojen pohjalta kirjoitettavan oppimispäiväkirjan että itsenäisen työskentelyn perusteella kirjoitettavan esityksen dead line on 17.12.2010. Päivämäärästä voi poiketa vain etukäteen esitetyn, tentaattorille hyväksytyn syyn perusteella. Tentaattorilla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan myöhästyneitä suorituksia. Kirjalliset työt palautetaan amanuenssi Elina Salmiselle paperitulosteina Historica-rakennuksen 1. kerroksen postilaatikkoon (ei tenttilaatikko!). Kirjoita suorituksiin oma nimesi ja yhteystietosi.