02.11.2009

Ohjeet opintojakson/kurssin ETNP104 suorittamiseen

ETNP104 Etnologian ajankohtaisia kysymyksiä, 5 op

 

Kurssi koostuu kahdesta erillisestä osiosta: luennoista ja itsenäisestä työskentelystä. Se suoritetaan osallistumalla luennoille (vähintään 80 % luennoista läsnä), harjoittelemalla tiedonhakua ohjeiden mukaan sekä tuottamalla oppimispäiväkirjoja ohjeiden mukaisesti.

 

Osaamistavoitteet:

vieraskielisen luennon seuraaminen ja sisällön hahmottaminen

oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

etnologisen tutkimuksen uusimpien (2005-) tutkimusaiheiden ja tutkijoiden nimeäminen sekä suomalaisten ja pohjoismaisten etnologian alan laitosten löytäminen verkkosivustojen avulla

 

Osio 1: luennot

Osallistu seuraaville luennoille (Paulaharjun Sali):

24.9.2009 klo 14-16 Estonian ethnology in the 20th century: toward the emergence of biographical perspective in cultural research (2 academic hours)

25.9.2009 klo 14-16 Memory & history: the gaze of life story research (2 academic hours)

28.9.2009 klo 14-16 Remembering the 20th century: dominant and contestatory interpretations (2 academic hours)

29.9.2009 klo 14-17 Viro-seminaari: Sofi Oksanen, Imbi Paju ja Ene Kõresaar. HUOM! Paikka Blomstedtin sali

30.9.2009 klo 14-16 Everyday life under socialism: biographical viewpoints (2 academic hours)

1.10.2009 klo 14-16 etnologiaa ajankohtaisesti: (etnologian tutkimusprojektien ja väitöskirjatutkimuksien esittelyä) Pirjo Korkiakangas + Kirsi-Maria Hytönen

2.10.2009 klo 14-16 etnologiaa ajankohtaisesti: Elina Salminen + Minna Mäkinen

5.10.2009 klo 14-16 etnologiaa ajankohtaisesti: Hanna Snellman + Mari Lind

6.10.2009 klo 14-16 etnologiaa ajankohtaisesti: Outi Fingerroos + Arja Turunen

 

Suoritus: kirjoita oppimispäiväkirja (5-10 sivua):

Oppimispäiväkirja kuvaa omia ajatuksiasi, tunteitasi ja motivaatiotasi kurssin opiskelun alusta loppuun. Kiinnitä huomiota itseesi oppijana. Mitä kurssi herätti sinussa? Mitä opit? Mikä jäi hämäräksi? Omaa pohdintaasi voit koota oppimispäiväkirjaan ennen työsi aloittamista, työn aikana ja työn jälkeen. Kirjoita mieluusti koko luentokurssin ajan (jottet unohtaisi!) ylös pohdintojasi esimerkiksi seuraavista asioista ja huomioi dead line -päivämäärä:

Ennen opiskelua:

Mitä tiedät tästä asiasta ennakkoon?

Silmäile aihekokonaisuus läpi. Mitkä asiat herättävät kiinnostusta?

Millaisella tunnelmalla lähdet opiskelemaan aihetta?

Miten aiot opiskella asiaa?

Mitä omia kokemuksia tai havaintoja sinulla on opiskeltavasta asiasta?

 

Opiskelun aikana:

Oletko eri mieltä oppikirjan tai jonkin muun lähteen kanssa jostakin asiasta?

Mitä omia kokemuksia tai havaintoja sinulla on asiasta?

Mistä löydät lisätietoa aiheesta?

Onko asia ollut viime aikoina esillä jossakin?

Mitkä ovat aiheeseen liittyvät keskeiset käsitteet?

Mitä et ymmärrä?

Mitä kysymyksiä aihe herätti? (Kirjaa itse löytämäsi vastaukset.)

Mitä haluat kysyä opettajalta? (Kirjaa myös opettajan antamat vastaukset.)

 

Opiskelun jälkeen:

Mitä opit?

Mitä tunteita opiskelun aikana heräsi?

Yllättikö jokin asia?

Miten opiskelit asiaa?

Mitä aktivoivia menetelmiä käytit?

Olisiko opiskelutavoissasi parantamisen varaa?

Haluatko jatkaa aiheen opiskelua? Miksi?

 

Osio 2: itsenäinen työskentely

Valitse alla luetelluista tieteellisistä aikakauskirjoista / lehdistä yhteensä noin 200 sivun verran artikkeleita siten, että artikkelien aiheet muodostavat jonkunlaisen kokonaisuuden. Lue artikkelit ja kirjoita artikkeleiden pohjalta 5-8 sivun mittainen esitys siitä mitä etnologian alalla on tutkittu ja tutkitaan 2000-luvulla. Perustele artikkelien valintasi tekstissä. Älä referoi artikkeleita vaan kuvaile tutkimusaiheita, menetelmiä sekä käytettyjä aineistoja. Voit myös pohtia millaisen kuvan etnologiasta saat valitsemiesi artikkeleiden pohjalta.

 

Lehdet / aikakauskirjat, valitse kustakin vain vuoden 2005 aikana tai jälkeen julkaistuja numeroita:

Elore (elektronisena aineistona)

Ethnologia Fennica

Ethnologia Scandinavica

Ethnologia Europaea

Folklore (elektronisena aineistona)

Oral Tradition (elektronisena aineistona)

Rig

(Myös Suomen Antropologi -aikakausjulkaisua voi käyttää)

 

Sekä luentojen pohjalta kirjoitettavan oppimispäiväkirjan että itsenäisen työskentelyn perusteella kirjoitettavan esityksen dead line on 20.10.2009. Päivämäärästä voi poiketa vain etukäteen esitetyn, tentaattorille hyväksytyn syyn perusteella. Tentaattorilla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan myöhästyneitä suorituksia. Kirjalliset työt palautetaan yliassistentti Pirjo Korkiakankaalle paperitulosteina joko vastaanotolla tai Historica-rakennuksen 1. kerroksessa olevaan postilaatikkoon (EI tenttilaatikkoon vaan postilaatikkoon sitä vastapäätä). Kirjoita suorituksiin oma nimesi ja yhteystietosi.