12.04.2007

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Etnologian oppiainetta ei Suomessa opeteta muualla kuin Jyväskylässä. Lähitiedealoja ovat mm. (suomalais-ugrilainen tai vertaileva) kansatiede, perinteentutkimus, kulttuuri- ja sosiaaliantropologia, kansanrunoudentutkimus sekä folkloristiikka. Myös uskontotieteessä ja museologiassa käsitellään toisinaan samantyyppisiä tutkimusongelmia kuin etnologiassa, vaikka tutkimusote saattaakin olla erilainen.

Muualla kuin Jyväskylässä suoritetut lähitiedealojen opinnot luetaan Jyväskylän yliopistossa hyväksi sivuaineopintoina Humanistisen tiedekunnan ohjeistuksen mukaisesti. Kandidaatintutkinnon jälkeen lähitiedealoilta sen sijaan voi hakea Jyväskylään maisteriopintoihin.