24.10.2011

Opetusohjelma lukuvuonna 2010-2011

Syksy 2010:

INFOTILAISUUS OPISKELIJOILLE 6.9.2010 KLO 12-13 H320

SYKSYN PALAUTETILAISUUS TO 18.11.2010 KLO 10-12 Paulaharjun sali

ETNY001 Opintojen suunnittelu, 2 op (ei Korpissa!)

Elina Salminen

6. ja 8.9. (ma ja ke) klo 8-10

13. ja 15.9. (ma ja ke) klo 8-10

25. ja 27.10. (ma ja ke) klo 8-10, 25.10. A 104, e-Hops-koulutus


Perusopinnot:

ETNP101 Johdatus etnologiaan I 6 op

ETNP102 Etnologian teoriat 4 op

ETNP103 Etnologian perintö 4 op: kirjatentti (Jukka Jouhki)

ETNP104 Etnologian ajankohtaisia kysymyksiä 5 op

ETNP104 Etnologian ajankohtaisia kysymyksiä 5 op: kirjatentti (Elina Salminen)

ETNP105 Etnologian kentät 6 op: kirjatentti (Jukka Jouhki)

 

Aineopinnot:

ETNA104 Kandidaatinseminaari 4 op

ETNA106 Tieteenteoria etnologiassa 4 op

ETNA108 Suullinen perinne ja kerronta 4 op: kirjatentti (Jukka Jouhki)

ETNA107 Aineellinen kulttuuri kulttuuristen merkitysten välittäjinä 4 op: kirjatentti (Tiina-Riitta Lappi) tai vaihtoehtoisesti intensiivikurssi Punkaharjun Lustossa viikolla 48 (Leena Paaskoski).

ETNA008 Sukupuoli, ruumiillisuus ja kulttuuri 4-8 op: kirjatentti (Jukka Jouhki)

ETNA109 Vieraana kulttuurissa 6 op

ETNA109 Vieraana kulttuurissa 6 op: kirjatentti (Jukka Jouhki)

ETNA110 Kulttuurinmuutokset 4-8 op: kirjatentti (?)

ETNA111 Etnisyys, identiteetti ja vähemmistöt 4 op

ETNA111 Etnisyys, identiteetti ja vähemmistöt 4-8 op:

kirjatentti (Jukka Jouhki)


ETNA112 Elämänkaari ja sukupolvet 4-8 op: kirjatentti (Hanna Snellman)

 

Syventävät opinnot:

 

ETNS101 Syventävä kenttätyö 4 op

: kirjatentti, suoritetaan ennen maisteriseminaarin aloittamista (Hanna Snellman)

ETNS102 Maisteriseminaari 10 op

ETNS103 Etnologisen ajankohtaisen tutkimuksen kriittinen luenta 4 op: kirjatentti (Hanna Snellman)

ETNS104 Muisti 4 op: kirjatentti (Pirjo Korkiakangas)

ETNS105 Mentaliteetti 4 op: kirjatentti (Pirjo Korkiakangas)

ETNS106 Uskomusjärjestelmät ja uskonnon haasteet 4-8 op: kirjatentti (Pirjo Korkiakangas)

ETNS007 Etnografinen tapaustutkimus 4-8 op: kirjatentti (pro gradu –tutkielman ohjaaja)

ETNS008 Kulttuuri, historia ja politiikka 4-8 op: kirjatentti (Hanna Snellman)

ETNS107 Arki ja uuden kansanelämän tutkimus 4 op: kirjatentti (Hanna Snellman)

Kevät 2011:

 

Palautetilaisuus 12.5.2011 klo 10-11, Paulaharjun sali

Perusopinnot:

ETNP103 Etnologian perintö 4 op: kirjatentti (Jukka Jouhki)

ETNP104 Etnologian ajankohtaisia kysymyksiä 5 op:

kirjatentti (Elina Salminen)

ETNP105 Etnologian kentät 6 op: kirjatentti (Jukka Jouhki)

 

Aineopinnot:

ETNA100 Etnologinen tutkimusprosessi 3 op

ETNA101 Kenttätyö 4 op

ETNA102 Arkistolähteet 2 op, huomaa myös arkistomatka 10.-11.2.2011 (ks. kurssikuvaus Korpissa!)

ETNA103 Sähköiset aineistot 2 op

ETNA107 Aineellinen kulttuuri kulttuuristen merkitysten välittäjänä 4 op

ETNA107 Aineellinen kulttuuri kulttuuristen merkitysten välittäjinä 4 op: kirjatentti (Tiina-Riitta Lappi)

ETNA108 Suullinen perinne ja kerronta 4 op

ETNA108 Suullinen perinne ja kerronta 4 op: kirjatentti (Jukka Jouhki)

ETNA110 Kulttuurinmuutokset 4 op

ETNA110 Kulttuurinmuutokset 4-8 op: kirjatentti (?)

ETNA008 Sukupuoli, ruumiillisuus ja kulttuuri 4-8 op: kirjatentti (Jukka Jouhki)

ETNA109 Vieraana kulttuurissa 6 op: kirjatentti (Jukka Jouhki)

ETNA111 Etnisyys, identiteetti ja vähemmistöt 4-8 op: kirjatentti (Jukka Jouhki)

ETNA112 Elämänkaari ja sukupolvet 4-8 op: kirjatentti (Hanna Snellman)

ETNA013 Valinnaiset luentokurssit: Anthropological Approaches to Poverty, 4 op;

 

Syventävät opinnot:

ETNS101 Syventävä kenttätyö 4 op: kirjatentti, suoritetaan ennen maisteriseminaarin aloittamista (Hanna Snellman)

ETNS103 Etnologisen ajankohtaisen tutkimuksen kriittinen luenta 4 op: kirjatentti (Hanna Snellman)

ETNS104 Muisti 4 op: kirjatentti (Pirjo Korkiakangas)

ETNS105 Mentaliteetti 4 op: kirjatentti (Pirjo Korkiakangas)

ETNS106 Uskomusjärjestelmät ja uskonnon haasteet 4-8 op: kirjatentti (Pirjo Korkiakangas)

ETNS007 Etnografinen tapaustutkimus 4-8 op: kirjatentti (pro gradu –tutkielman ohjaaja)

ETNS008 Kulttuuri, historia ja politiikka 4-8 op: kirjatentti (Hanna Snellman)

ETNS107 Arki ja uuden kansanelämän tutkimus 4 op: kirjatentti (Hanna Snellman)

ETNS016 Projektit ja johtaminen 6 op: Muistitiedon keruuhanke Lapualla (Pirjo Korkiakangas)