09.12.2014

Etnologian opetusohjelma lukuvuonna 2014-2015

Syyslukukausi 2014


Helan infotilaisuus to 4.9.2014 klo 10-12 H320

Perusopinnot

Kontaktiopetus:

Kirjatentit:

 • ETNP103 Etnologian perintö 4 op (Mäkinen)
 • ETNP104 Etnologian ajankohtaisia kysymyksiä 5 op (Mäkinen, ohjeet tentaattorilta)
 • ETNP105 Etnologian kentät 6 op (Mäkinen)

Aineopinnot

Kontaktiopetus:

Kirjatentit:

 • ETNA110 Kulttuurinmuutokset 4 op (Stark)
 • ETNA008 Sukupuoli, ruumiillisuus ja kulttuuri 4 op (Stark)
 • ETNA112 Elämänkaari ja sukupolvet 4 op (Jouhki)
 • ETNA203 Materiaalinen kulttuuri I 4 op (Jouhki)
 • ETNA204 Muisti ja kerronta I 4 op (Jouhki)
 • ETNA205 Vieraana kulttuurissa I 4 op (Jouhki)
 • ETNA206 Yksilö, yhteisö ja ympäristösuhde 4 op (Jouhki)

Syventävät opinnot

Kontaktiopetus:

Kirjatentit:

 • ETNS103 Etnologisen ajankohtaisen tutkimuksen kriittinen luenta 4 op (Mäkinen)
 • ETNS007 Etnografinen tapaustutkimus 4 op (Stark, Tenhunen)
 • ETNS106 Uskomusjärjestelmät ja uskonnon haasteet 4 op (Stark)
 • ETNS108 Uusmedia kulttuurissa 4 op (Tenhunen)
 • ETNS200 Menetelmäopinnot III 4 op (Tenhunen)
 • ETNS201 Muisti ja kerronta II 4 op (Tenhunen)
 • ETNS202 Myytit, mentaliteetit ja maailmankuvat 4 op (Stark)
 • ETNS203 Materiaalinen kulttuuri II 4 op (Tenhunen)
 • ETNS204 Arki ja työ 4 op (Tenhunen)
 • ETNS205 Vieraana kulttuurissa II 4 op (Stark)

Kevätlukukausi 2015

Perusopinnot

Kirjatentit:

 • ETNP103 Etnologian perintö 4 op (Mäkinen)
 • ETNP104 Etnologian ajankohtaisia kysymyksiä 5 op, 20 h (Mäkinen, ohjeet suorittamiseen tentaattorilta)
 • ETNP105 Etnologian kentät 6 op (Mäkinen)

Aineopinnot

Kontaktiopetus:

Kirjatentit:

 • ETNA008 Sukupuoli, ruumiillisuus ja kulttuuri 4 op (Stark)
 • ETNA110 Kulttuurinmuutokset 4 op (Stark)
 • ETNA112 Elämänkaari ja sukupolvet 4 op (Jouhki)
 • ETNA203 Materiaalinen kulttuuri I 4 op (Jouhki)
 • ETNA204 Muisti ja kerronta I 4 op (Jouhki)
 • ETNA205 Vieraana kulttuurissa I 4 op (Jouhki)
 • ETNA206 Yksilö, yhteisö ja ympäristösuhde 4 op (Jouhki)

Syventävät opinnot

Kontaktiopetus:

Kirjatentit:

 • ETNS103 Etnologisen ajankohtaisen tutkimuksen kriittinen luenta 4 op (Mäkinen)
 • ETNS007 Etnografinen tapaustutkimus 4 op (Stark, Tenhunen)
 • ETNS106 Uskomusjärjestelmät ja uskonnon haasteet 4 op (Stark)
 • ETNS108 Uusmedia kulttuurissa 4 op (Tenhunen)
 • ETNS200 Menetelmäopinnot III 4 op (Tenhunen)
 • ETNS201 Muisti ja kerronta II 4 op (Tenhunen)
 • ETNS202 Myytit, mentaliteetit ja maailmankuvat 4 op (Stark)
 • ETNS203 Materiaalinen kulttuuri II 4 op (Tenhunen)
 • ETNS204 Arki ja työ 4 op (Tenhunen)
 • ETNS205 Vieraana kulttuurissa II 4 op (Stark)

Vastuuopettajat:

 1. perusopinnot: Minna Mäkinen
 2. aineopinnot: Jukka Jouhki
 3. syventävät opinnot: Laura Stark