08.02.2013

Opetusohjelma, syksy 2013

INFOTILAISUUS

 • 6.9.2012 klo 14-16 H320 (pääasiassa uusille opiskelijoille)

YLEISOPINNOT

 • ETNY002 Opintojen suunnittelu II 1 op (Jouhki)

tiedot ja paikat koodilla HTKY002: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=136333

pe 2.11. klo 12 - 14 Minne humanisti työllistyy?

pe 9.11. klo 9 - 12 Verkostoituminen

pe 16.11. klo 12 - 14 Oman osaamisen tunnistaminen

pe 23.11. klo 12 - 14 Työnhakutaidot

 

PERUSOPINNOT 25 op

YLEISOPINNOT

 • ETNY002 Opinto- ja urasuunnittelu II 1 op (Jouhki ja Salminen), ohjelma ja Korppi-linkki, jossa ajat ja paikat::

HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous, 0 op

https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=136333

 1. pe 2.11. klo 12 - 14 Minne humanisti työllistyy?
 2. pe 9.11. klo 9 - 12 Verkostoituminen
 3. pe 16.11. klo 12 - 14 Oman osaamisen tunnistaminen
 4. pe 23.11. klo 12 - 14 Työnhakutaidot
 • ETNY096 Kypsyysnäyte eli maturiteetti 1 op (Jouhki)

AINEOPINNOT

SYVENTÄVÄT OPINNOT

 • ETNS200 Menetelmäopinnot III 4 op (Kuronen)
 • ETNS200 Menetelmäopinnot III 4 op (Korkiakangas): kirjatentti
 • ETNS102 Maisteriseminaari 10 op (Korkiakangas ja Stark)
 • ETNS103 Etnologisen ajankohtaisen tutkimuksen kriittinen luenta 4 op (Stark): itsenäinen työskentely
 • ETNS201 Muisti ja kerronta II 4 op (Korkiakangas): kirjatentti
 • ETNS202 Myytit, mentaliteetit ja maailmankuvat 4 op (Stark): kirjatentti
 • ETNS106 Uskomusjärjestelmät ja uskonnon haasteet 4 op (Stark): kirjatentti
 • ETNS007 Etnografinen tapaustutkimus 4 op (pro gradu -työn ohjaaja)
 • ETNS203 Materiaalinen kulttuuri II 4 op (Korkiakangas): kirjatentti
 • ETNS204 Arki ja työ 4 op (Korkiakangas): kirjatentti
 • ETNS108 Uusmedia kulttuurissa 4 op (Stark): kirjatentti
 • ETNS205 Vieraana kulttuurissa II 4 op (Stark): kirjatentti

TYÖELÄMÄOPINNOT