07.05.2010

Tentaattorit etnologiassa

Etnologian opetussuunnitelma 2009-2012


(humanistisen tiedekunnan yleisten tenttien päivät)

 

ETNY001 Opintojen suunnittelu 1 op: Elina Salminen

 

Perusopinnot 25 op:

ETNP101 Johdatus etnologiaan I 6 op: Jukka Jouhki, Hanna Snellman

ETNP102 Etnologian teoriat 4 op: Laura Stark

ETNP103 Etnologian perintö 4 op, Hanna Snellman

ETNP104 Etnologian ajankohtaisia kysymyksiä 5 op

ETNP105 Etnologian kentät 6 op: Pirjo Korkiakangas

 

Aineopinnot 55 op:

ETNA100 Etnologinen tutkimusprosessi 3 op: Pirjo Korkiakangas

ETNA101 Kenttätyö 4 op: Pirjo Korkiakangas

ETNA102 Arkistolähteet 2 op: Laura Stark

ETNA103 Sähköiset aineistot 2 op: Outi Fingerroos

ETNA104 + 105 Kandidaatinseminaari + tutkielma 10 + 4 op: Pirjo Korkiakangas

ETNA106 Tieteenteoria etnologiassa 4 op: Outi Fingerroos

ETNA107 Aineellinen kulttuuri kulttuuristen merkitysten välittäjänä 4 op: Pirjo Korkiakangas

ETNA108 Suullinen perinne ja kerronta 4 op: Laura Stark

ETNA109 Vieraana kulttuurissa 6 op: Laura Stark

ETNA110 Kulttuurinmuutokset 4-8 op: Laura Stark

ETNA008 Sukupuoli, ruumiillisuus ja kulttuuri 4-8 op: Pirjo Korkiakangas

ETNA111 Etnisyys, identiteetti ja vähemmistöt 4-8 op: Hanna Snellman

ETNA112 Elämänkaari ja sukupolvet 4-8 op: Hanna Snellman

ETNA013 Valinnaiset luentokurssit (korkeintaan 4 op): kurssin opettaja ja Elina Salminen

ETNA011 Kansainväliset opinnot (alle 18 op): Elina Salminen

ETNA012 Työharjoittelu 6 op: Elina Salminen

 

Syventävät opinnot:

ETNS101 Syventävä kenttätyö 4 op: Hanna Snellman

ETNS102 Maisteriseminaari 10 op: Hanna Snellman ja Laura Stark (tarvittaessa)

ETNS050 Pro gradu –tutkielma 40 op: Hanna Snellman, Laura Stark, Ilmari Vesterinen (Vesterinen syksy 2009)

ETNS103 Etnologisen ajankohtaisen tutkimuksen kriittinen luenta 4 op: Hanna Snellman

ETNS104 Muisti 4 op: Pirjo Korkiakangas

ETNS105 Mentaliteetti 4 op: Laura Stark

ETNS106 Uskomusjärjestelmät ja uskonnon haasteet 4-8 op: Laura Stark

ETNS007 Etnografinen tapaustutkimus 4-8 op: pro gradu –tutkielman ohjaaja

ETNS008 Kulttuuri, historia ja politiikka 4-8 op: Hanna Snellman

ETNS107 Arki ja uuden kansanelämän tutkimus 4-8 op: Hanna Snellman

ETNS014 Työharjoittelu 6 op: Elina Salminen

ETNS015 Työelämäpedagogiikka 6 op: kurssin opettaja ja Elina Salminen

ETNS016 Projektit ja johtaminen 6 op: kurssin opettaja ja Elina Salminen

ETNS017 Asiakirjahallinta 6 op: kurssin opettaja ja Elina Salminen

 

Etnologian opetussuunnitelma 2007-2009 (mahdollisuus suorittaa keskeneräisiä opintokokonaisuuksia loppuun 31.7.2010 saakka):


Perusopinnot:

ETNP002 Mitä kulttuuri on?: Pirjo Korkiakangas

ETNP003 Etnisyys ja identiteetti: Pirjo Korkiakangas

ETNP004 Aineellinen kulttuuri: Hanna Snellman

ETNP005 Suullinen kulttuuri ja sen välittyminen: Laura Stark

 

Aineopinnot:

ETNA001 ks. ETNA100-102 uudessa opetussuunnitelmassa, ota yhteyttä vastuuopettajaan ja amanuenssiin opintopistemäärien suhteen

ETNA002 Kandidaatinseminaari + tutkielma: Pirjo Korkiakangas

ETNA003 Kulttuuritieteiden teoriat: Hanna Snellman

ETNA004 Muisti: Hanna Snellman

ETNA005 Mentaliteetti: Laura Stark

ETNA006 Kulttuurimuutokset I: Modernin tulo: Laura Stark

ETNA007 Kulttuurimuutokset II: Globalisaatio: Laura Stark

ETNA008 Sukupuoli, ruumiillisuus ja kulttuuri: Laura Stark

ETNA009 Uskomusjärjestelmät ja uskonnon haasteet: Laura Stark

ETNA010 Media ja tulkinta: Hanna Snellman

ETNA011 Kansainväliset opinnot: amanuenssi

ETNA012 Työharjoittelu: amanuenssi

ETNA013 Valinnaiset luentokurssit (korkeintaan 4 op): luentokurssin opettaja

 

Syventävät opinnot:

ETNS002 Syventävä kenttätyö: Hanna Snellman

ETNS003 Maisteriseminaari: Laura Stark

ETNS004 Tieteenteoria etnologiassa: Pirjo Korkiakangas, kysy vastuuopettajalta suoritustapa!

ETNS005 Etnologian käsitteiden historia: Hanna Snellman

ETNS006 Kenttätyö ja etnografian haasteet: Laura Stark

ETNS007 Etnografinen tapaustutkimus: pro gradu -työn ohjaaja

ETNS008 Kulttuuri, historia ja politiikka: Hanna Snellman

ETNS009 Eurooppalainen sivilisaatio: Hanna Snellman

ETNS010 Aineellinen kulttuuri kulttuuristen merkitysten välittäjänä: Hanna Snellman

ETNS011 Etniset ryhmät etnologian tutkimuskohteena: Hanna Snellman

ETNS012 Suullisen perinteen ja elämäkertojen tutkimus: Laura Stark

ETNS013 Kulttuuri ja turismi: Pirjo Korkiakangas

ETNS014 Työharjoittelu: amanuenssi

ETNS050 Pro gradu -tutkielma: Laura Stark, Hanna Snellman, Ilmari Vesterinen (Vesterinen syksy 2009)