17.08.2009

Sivuainevalinnat ja urasuuntautuminen historiassa

Historian pääaineopiskelijana sinusta voi tulla:

- opettaja (sivuaineina ovat aineenopettajan pedagogiset opinnot sekä jonkin toisen opetettavan aineen, yleensä yhteiskuntatieteen perus- ja aineopinnot)

- museotyöntekijä (arkistonhallinnan maisteriohjelma, etnologia, museologia, arkeologia, taidehistoria, viestintätieteet, taloustiede, johtaminen, yhteiskuntatieteet)

- toimittaja (viestintätieteet, kirjallisuus, suomen kieli jne.)

- järjestötyöntekijä, valtion- tai kunnallishallinnon asiantuntija

- paikallis- ja/tai yrityshistorioitsija

- arkistotyöntekijä (arkistonhallinnan maisteriohjelma)