04.07.2013

Historian opetusohjelma 2012-2013 • tiedotustilaisuus Helan opiskelijoille

to 6.9.2013 klo 14-16 (H 320)

 

SYYSLUKUKAUSI 2012

Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa 1.8. klo 12.

Opetusjaksot

I periodi 3.9.—26.10.2012
II periodi 29.10.—21.12.2012

Yleisopinnot

 • HISY001 Opintojen suunnittelu (1 op)

5.9, 7.9. 10.9., 12.9. klo 8 – 10 H 320

Satu Matikainen, Tiina Hemminki, Laura-Mari Manninen

Kurssiin sisältyy eHops-koulutus:

Tanja Välisalo, Satu Matikainen

1.10. klo 12–14, MaD205 ja MaD206

Lisäksi humanistisen tiedekunnan yhteinen ohjelma.

 

 • HISY002 Opintojen suunnittelu II (1 op)

tiedot ja paikat koodilla HTKY002:

 

https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=136333

pe 2.11. klo 12 - 14 Minne humanisti työllistyy?

pe 9.11. klo 9 - 12 Verkostoituminen

pe 16.11. klo 12 - 14 Oman osaamisen tunnistaminen

pe 23.11. klo 12 - 14 Työnhakutaidot

 

Perusopinnot

 • HISP011 Johdatus historiantutkimukseen (5 op)

10.9. – 3.12. ma 14 – 16 H 320

Anssi Halmesvirta, Antero Holmila, opiskelijatutorit

Luento 10.9.–8.10., harjoitukset 15.10–3.12.

Peruskurssi (20 op)

 • HISP012 Antiikki ja keskiaika (4 op) ti – to 14 – 16 H 320

Luennot: 11.9. – 4.10.

Juhana Toivanen, Kustaa H. J. Vilkuna, Susanna Niiranen

 • HISP013 Uusi aika (4 op) ti – to 14 – 16 H 320

Luennot: 9.10. – 1.11.

Pasi Ihalainen, Petri Karonen, Marko Hakanen,

 

 • HISP014 Uusin aika (4 op) ti – to 14 – 16 H 320

Luennot: 6.11. – 29.11.

Anssi Halmesvirta, Tiina Kinnunen, Heli Kananen

 

Aineopinnot

 

Yhteinen osuus:

 • HISA001 Tutkimusmenetelmät (5 op) ke, to 12 – 14 H 320

12.9. – 8.11.

Useita luennoitsijoita, tentaattori ja koordinaattori Timo Särkkä

 • HISA011 Kandidaattiseminaari (14 op)

Ryhmä I: ma 10 – 12, H 105

10.9.-26.11.

Piia Einonen

(aineenopettajakoulutukseen suoravalittujen ryhmä)

Ryhmä II: ti 10 – 12, H 105

11.9.-27.11.

Markku Hokkanen

Ryhmä III: ke 10 – 12, H 105

12.9.-28.11.

Timo Särkkä

Ryhmä IV to 10 – 12, H 105

13.9.-29.11.

Jari Eilola

Kandidaattiseminaariin liittyvät lähdeluennot järjestetään ma, ti 10 – 12, H 320 viikoilla 40, 42, 44, 46. Näillä viikoilla ei ole kokoontumisia ryhmissä.

Kurssin tarkka viikko-ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

 

Erikoistumisopinnot:

 • HISA111 Aatehistoria, lukupiiri (4 op)

1.10.–10.12. ma 14–16 H105

Miina Virmasalo, Teemu Häkkinen

 • HISA114  Antiikin perintö ja filosofia (4 op)

Religion and politics during the Islamic and Christian Middle Ages

17.9.–26.11. ma 12-14 H320

Juhana Toivanen, Jari Kaukua

HUOM: Ilmoittautuminen Korpissa kohdassa HELA100.

 • HISA311 Kulttuurihistoria ja uusi kulttuurihistoria (4 op)

Sodan kulttuurihistoriaa antiikista nykypäivään

11.9.–4.12. ti 12-14 H105 (paitsi 11.9.: H404)

Ville Sarkamo, Vesa-Matti Kari

 • HISA313 Tieto ja taito historiassa

( ITKA552) History of Science in Japan, 2 op

6.9.-12.9. klo 12-16, katso paikkatiedot Korpista

Masanori Kaji (Tokyo Institute of Technology)

Lisätietoja Korpissa kohdassa ITKA522. Helalla on kurssille 5 paikkaa.

Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen: juho.e.heikkinen(at)jyu.fi

 • HISA412 Sukupuolihistoria (4 op)

Suomalaisen avioliiton ja perheen historiaa esimodernilta ajalta 1900-luvun alkuun

28.9.-30.11 pe 10-12 H320 (ei 5.10. ja 26.10.)

24.10. ke 16-18 H320

10.12. ma 10-12 H320

Pasi Saarimäki

 • HISA413 Yhteisöhistoria (4 op)

Studia Generalia -luentosarja "Monikasvoinen Islam"

7.11.-15.12.

Ks. kurssin tarkemmat aikataulut

Useita luennoitsijoita, koordinaattoreina Markku Hokkanen ja Outi Fingerroos

Ilmoittautuminen Korpissa koodilla ETNA205 Vieraana kulttuurissa.

 • HISA512 Suomen taloushistoria (4 op)

Ma 5.11. 10-12 kaikki kokoontumiset H320

To 8.11. 10-12

To 15.11. 10-12

Ke 21.11. 12-14

To 22.11. 12–14

Ke 28.11. 12–14

To 29.11. 12–14

Ma 3.12. 10-14

Ke 5.12. 12-14

Jari Ojala, Maare Paloheimo, Merja Uotila

 

Syventävät opinnot

Suomen historian oppiainekohtaiset opinnot

 • SHIS012 Maisteriseminaari (10 op)

Ryhmä I: 11.9.–18.9. ti 10–12; H404

6.11.–11.12. ti 10-14 H 404

Kustaa H.J. Vilkuna

Ryhmä II: 12.9. – 12.12. ke 12-14 H 404

Tiina Kinnunen

Ryhmä III (AHMO ja taloushistoria):

13.9.-13.12 to 10-12 H404

Jari Ojala, Juha-Antti Lamberg

 

Erikoistumisopinnot:

 • SHIS111 Varhaismoderni yhteiskunta (2-4 op)

Rikollisuus ja sosiaaliset ongelmat varhaismodernissa yhteiskunnassa

18.9.-11.12. (ei 9.10. ja 23.10.) ti 14-16 H306

Anu Koskivirta

 • SHIS114 Poliittinen historia

Suomi toisessa maailmansodassa

19.9.-5.12. ke 10-12 H320

Heikki Roiko-Jokela

 • Kasvatuksen ja koulutuksen historian monitieteinen graduryhmä

(Suomen historia, yleinen historia, taloushistoria, kasvatustieteet)

Sofia Kotilainen

kokoontumiset sopimuksen mukaan ti 14 – 16, H404,

Huom! ensimmäinen kokoontuminen 11.9., alkaa poikkeuksellisesti vasta klo 15

Ei ilmoittautumista Korpissa.

 • Graduryhmä

Heli Valtonen

Ensimmäinen kokoontuminen 17.9. ma 14-16, H404.

Ei ilmoittautumista Korpissa.

 

Taloushistorian oppiainekohtaiset opinnot

 • THIS012 Maisteriseminaari (10 op)

(AHMO ja taloushistoria)

13.9.-13.12 to 10-12 H404

Jari Ojala, Juha-Antti Lamberg

Ilmoittautuminen Korpissa kohdassa SHIS012.

 • THIS001 (myös ETNS200) Menetelmäopinnot (4 op)

Foundations of visual research

ti 11.9. 12-16, H105

ke 12.9. 10-12, H320

ke 12.9. 12-14, H105

to 13.9. 12-16, H105

pe 14.9. 10-12, H105

Tuomas Kuronen

 

Yleisen historian oppiainekohtaiset opinnot

 • YHIS012 Maisteriseminaari (10 op)

Ryhmä I: 13.9. – 13.12. to 12 – 14, H 404

Anssi Halmesvirta

Ryhmä II: 14.9. – 14.12. pe 10 – 12, H 404

Pasi Ihalainen

 • Erikoistumisopinnot:

YHIS111 Aate- ja käsitehistoria

Klassinen valtiomiestaito (2 op)

4.9.-26.9. ma-ke 14-16

Tarkemmat aika- ja paikkatiedot Korpissa kohdassa VALA517, jossa myös ilmoittautuminen.

Oili Pulkkinen

 • YHIS112 Poliittinen historia

Nationalismi itäisessä Keski-Euroopassa (2-4 op)

8.10.-12.10

ma,ti,to 14-18, ke 12-18, pe 8-10 H306

Arpad Welker

 • Graduryhmä

Simo Mikkonen

Ensimmäinen kokoontuminen 17.9. ma 14-16, H404.

Ei ilmoittautumista Korpissa.

 

Työelämäopinnot

 • TEOS111 Kouluttajan taidot (6 op)

10.9.–3.12. (tarkat ajat ilmoitetaan myöhemmin)

Antero Holmila

 • TEOS112 Projektit ja johtaminen

Projektityöskentelyn perusteet (2 op)

10.9.-16.10. ma 10-12 H404

Jorma Wilmi

 • TEOS112 Projektit ja johtaminen

Elämäkertatutkimus ja elämäkerran kirjoittaminen (6 op)

1.11. alkaen to 14-16 H404

Heli Valtonen, Jari Eilola


KEVÄTLUKUKAUSI 2013

HUOM: Ilmoittautuminen kevään kursseille alkaa 1.11.2012 klo 12.

Opetusjaksot

III periodi 7.1.—8.3.2013
IV periodi 11.3.—17.5.2013 (opetuksen pääsiäistauko 25.–29.3.2013)

Rästitentti 18.1.2013 klo 8-12. Ilmoittautuminen tapahtuu Korpissa 11.1.2013 klo 12.00 mennessä.

 

Yleisopinnot

 • HISY002 Opintojen suunnittelu II (1 op)

Työskentelyä kandidaattiseminaarin yhteydessä, vain pääaineopiskelijoille, tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.

 

Perusopinnot

 • HISP015 Lähihistoria (4 op)

8.1. – 31.1. ti – to 14 – 16 H 320

Heikki Roiko-Jokela, Simo Mikkonen, Rinna Kullaa

 • HISP016 Talous ja yhteiskunta pitkällä aikavälillä (4 op)

5.2. – 28.2. ti – to 14 – 16 H 320

Juha-Antti Lamberg, Jari Ojala, Heli Valtonen, Ulla Aatsinki

 

Aineopinnot

Yhteinen osuus:

 • HISA011 Kandidaattiseminaari (14 op)

Syyslukukaudella aloittaneet seminaariryhmät jatkavat ma – to 10 – 12 H 105

 • HISA012 Historiantutkijan taidot (4 op)

5.3. – 16.4. ti 14 – 16       H320

23.4., 7.5., 14.5. ti 14-16 AgB112.2. ja AgB113.1

Olli Matikainen, Miikka Voutilainen

 

Erikoistumisopinnot:

 • HISA113 Poliittinen kulttuuri

Keisarillisen Saksan ja Weimarin tasavallan historiaa (2 op + 2 op)

10.1.-11.4. to 12–14 H320

Toteutetaan yhdessä Kielikeskuksen (saksan kieli) kanssa.

Pasi Ihalainen, Ilkka Nummela, Olli Turunen, Joachim Böger

 • HISA212 Kriisit, konfliktit ja rauhaan palaaminen (4 op)

Vuosi 1918 Suomen historiassa

15.1.-19.2. ti 8-10 H105

Heikki Roiko-Jokela

 • HISA213 Suurvaltojen historia (4 op)

History of the Great Powers

21.1.-18.3., 8.4. ma 14 - 16 H105

Matti Roitto, Henna-Riikka Pennanen

HUOM: Ilmoittautuminen Korpissa kohdassa HELA200.

 • HISA312 Arjen historia (4 op)

Family Networks in Finnish Society from the 16th to the 20th Century

28.1.-15.4. ma 16.30-18.00 H320

Useita luennoitsijoita, koordinaattori Sofia Kotilainen

HUOM: Ilmoittautuminen Korpissa kohdassa HELA300.

 • HISA411 Uusi sosiaalihistoria (4 op)

Perheen ja yhteisön historiaa (aineistokurssi)

15.3.-10.5. pe 10-12, H105

Pasi Saarimäki

 • HISA413 Yhteisöhistoria (4 op)

Näkökulmia elämäkerralliseen tutkimukseen

luennot + työpaja

11.3.-6.5. ma, ke 12-14 H105

Pirjo Korkiakangas, Pirita Frigren, Eerika Koskinen-Koivisto, useita luennoitsijoita

 • HISA414 Sosiaalisten rakenteiden historia (4 op)

Suomalaisen kuoleman historiaa 1800-luvulta nykypäivään

8.1.-19.3. ti 12-14, H306 (26.2. poikkeuksellisesti H320)

Ilona Pajari

 • HISA513 Yhteiskuntahistoria (4 op)

Kulkutautien historiaa

14.1.-11.2. ma 12-14, H320

16.1.-13.2. ke 12-14, H320

Jari Eilola

 

Syventävät opinnot

Suomen historian oppiainekohtaiset opinnot

 • SHIS001 Menetelmäopinnot (korvaa 4 op)

8.1. – 19.3. ti 14 – 16, H 105

Kustaa H. J. Vilkuna

 • SHIS012 Maisteriseminaari (10 op)

Ryhmä I: 8.1. ti 10 – 12; 2.4.–14.5. ti 10-14 H 404

Kustaa H. J. Vilkuna

 

Ryhmä II: 9.1. – 8.5. ke 12-14 H 404

Tiina Kinnunen

 

Ryhmä III (AHMO ja taloushistoria):

10.1.-16.5. to 10-12 H404

Jari Ojala, Juha-Antti Lamberg

 

Erikoistumisopinnot:

 • SHIS112 Kulttuuri- ja mentaliteettihistoria

Talvisodat 1939-2009 (6 op)

8.1.-15.1. ti 12-14 H105

10.1.-17.1. to 14-16 H105

5.2. ti 12-14 H105

22.2. pe 8-12 H105

Tiina Kinnunen ja Marianne Junila

 • Kasvatuksen ja koulutuksen historian monitieteinen graduryhmä

(Suomen historia, yleinen historia, taloushistoria, kasvatustieteet)

Sofia Kotilainen

Ensimmäinen kokoontuminen ti 8.1. kello 16-18, H404. Tämän jälkeen kokoontumiset ti 14 – 16 tai ti 16-18 ryhmässä sovittavien aikataulujen mukaisesti, H404.

Ei ilmoittautumista Korpissa.

 

Taloushistorian oppiainekohtaiset opinnot

 • THIS012 Maisteriseminaari (AHMO ja taloushistoria) (10 op)

10.1.-16.5. to 10-12 H404

Jari Ojala, Juha-Antti Lamberg

 

 • THIS001 Menetelmäopinnot (korvaa 4 op)

22.1.-5.2. ti 14-16, H306

24.1., 7.2., 14.2. to 14-16, H105

Juha-Antti Lamberg

 • THIS114 Talouden kriisit

10.4. ke 12-16, H306

17.4. ke 12-16, H306

24.4. ke 12-16, H320

Lisäksi toukokuussa 4 + 2 h peräkkäisinä päivinä, ilm. myöh.

Jari Ojala, Kari Heimonen, Juuso Marttila, Miikka Voutilainen

 

Yleisen historian oppiainekohtaiset opinnot

 • YHIS001 Menetelmäopinnot (korvaa 2 – 4 op)

10.1.- 25,4. to 10–12, H 320

Pasi Ihalainen, Simo Mikkonen

 • YHIS012 Maisteriseminaari (10 op)

Ryhmä I:10.1. – 16.5. to 12 – 14, H 404

Anssi Halmesvirta

Ryhmä II: 11.1. – 10.5. pe 10 – 12, H 404

Pasi Ihalainen

 • YHIS111 Aate- ja käsitehistoriaa

Edwardiaanisen ajan aate- ja sosiaalihistoriaa (2-4 op)

7.1.-18.3. ma 8-10 H320

Anssi Halmesvirta

 • YHIS113 Eurooppalainen kulttuuri

History of Body in Illness and Health: a Workshop course(4 op)

11.2. ma 14-16, H105

12.2.-19.3. ti 12-14, H105

Markku Hokkanen

 

Työelämäopinnot

 • TEOS112 Projektit ja johtaminen

Projektityöskentelyn perusteet (2 op)

8.4.-13.5. ma 10-12, H404

Jorma Wilmi

 • TEOS112 Projektit ja johtaminen

Elämäkertatutkimus ja elämäkerran kirjoittaminen (6 op)

jatkaa syksyltä 10.1. alkaen to 14-16 H404

Heli Valtonen, Jari Eilola

 • TEOS113 Tutkijan taidot

Historianfilosofia (2-4 op)

Maaliskuun puolivälistä alkaen. Tarkka aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

ke 10-12 (HUOM: muutokset mahdollisia!)

Anssi Halmesvirta, Tuomas Laine-Frigren

 • TEOS113 Tutkijan taidot

Historian kvantitatiiviset menetelmät (4 op)

ma 8.4. klo 14-16, H320

ma 15.4. klo 14-16, H306

to 25.4. klo 12-16, H105

ma 29.4. klo 12-16, H105

ma 6.5. klo 12-16, H320

Jari Ojala, Jari Eloranta, Miikka Voutilainen