03.03.2015

Historian opetusohjelma lukuvuonna 2014-2015

  

SYKSY 2014

Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa 1.8.2014. Kursseille ilmoittaudutaan Korpissa, ellei toisin mainita. Tällä sivulla on linkit kurssien koodeista suoraan ko. kurssin Korppi-ilmoittautumiseen. Tarkemmat kurssiaikataulut löytyvät Korpista. 

Historian ja etnologian laitoksen tiedotustilaisuus kaikille opiskelijoille: to 4.9.2014 klo 10-12, H320.

 

Yleisopinnot (vain pääaineopiskelijoille)

HISY001 Opintojen suunnittelu I, 1 op, Piia Einonen, Satu Matikainen, tiedekunnan ohjelmaa

HISY002 Opintojen suunnittelu II, 1 op, Piia Einonen, Satu Matikainen, kandidaattiseminaarien ohjaajat, vierailevat opettajat 

Perusopinnot 

HISP011 Johdatus historiantutkimukseen, 5 op, Simo Mikkonen, Antero Holmila 

HISP012 Antiikki ja keskiaika, 4 op, Tentaattori/vastuuopettaja Susanna Niiranen, Kustaa H. J. Vilkuna, Jari Kaukua, Ville Sarkamo 

HISP013 Uusi aika, 4 op, Tentaattori/vastuuopettaja Marko Hakanen, Pasi Ihalainen, Petri Karonen 

HISP014 Uusin aika, 4 op, Tentaattori/vastuuopettaja Heli Valtonen, Anssi Halmesvirta, Piia Einonen 

Aineopinnot 

HISA001 Tutkimusmenetelmät, 5 op, Markku Hokkanen + muita opettajia 

HISA011 Kandidaattiseminaari, 14 op, 4 ryhmää: Markku Hokkanen, Heli Valtonen, Sofia Kotilainen, Piia Einonen 

HISA213 (myös HELA200) Suurvaltojen historia: “Europe since the Second World War”, 4 op (englanninkielinen), Pertti Ahonen

HISA313 Tieto ja taito historiassa: Historievetenskaplig diskussionskurs på svenska, 4 op (ruotsiksi), Mona Rautelin (huom! teknisistä syistä Korpissa on vanha koodi HISA303. Myös muut aiheopintojen suorituskoodit ovat mahdollisia; tiedustele amanuenssi Satu Matikaiselta.)

HISA413 Yhteisöhistoria: ”Viipurin läänin historiaa suuresta Pohjan sodasta Pariisin rauhaan”, 4 op, Anu Koskivirta + muita opettajia 

HISA414 (myös HELA400) Sosiaaliset rakenteet: ”United States Labor History”, 4 op (englanninkielinen), Ulla Aatsinki, Aaron Goings 

HISA512 Suomen taloushistoria: ”Suomen taloutta muuttavat tekijät”, 4 op, Panu Nykänen 

HISA514 Ihminen ja talous, 4 op, Ilkka Nummela 

Syventävät opinnot

Kasvatuksen ja koulutuksen historian monitieteinen graduryhmä

(Suomen historia, yleinen historia, taloushistoria, kasvatustieteet, etnologia). Syksyn ensimmäinen kokoontuminen ti 16. 9. klo 14.15, H404. Huom! Ei ilmoittautumista Korpissa. Ilmoittautumiset sähköpostitse: sofia.p.kotilainen(at)jyu.fi.

 

Suomen historian syventävät opinnot 

SHIS012 Maisteriseminaari, 10 op, 2 ryhmää: Pirjo Markkola, Kustaa H.J. Vilkuna 

SHIS111 Varhaismoderni yhteiskunta: ”Tila ja etäisyydet”, 2 op, Marko Hakanen, Ulla Koskinen ja Antti Räihä

SHIS112 (myös AHAS006): ”Tuomiokirjat tutkimuslähteinä ja elämänkuvaajina”, 4 op, Heikki Roiko-Jokela

SHIS113 Uusi sosiaalihistoria: ”Nälkä ja taudit historiassa”, 2-6 op, Jari Eilola, Miikka Voutilainen 

Taloushistorian syventävät opinnot 

THIS012 Maisteriseminaari, 10 op, 1 ryhmä: Juha-Antti Lamberg & Jari Ojala 

THIS111 Hyvinvointi ja elintaso: ”Nälkä ja taudit historiassa”, 2-6 op, Jari Eilola, Miikka Voutilainen 

Yleisen historian syventävät opinnot 

YHIS012 Maisteriseminaari, 10 op, 2 ryhmää: Pasi Ihalainen, Pertti Ahonen 

YHIS111 Aate- ja käsitehistoria: ”Poliittisten kulttuurien tutkimuksen työryhmä”, 6 op, Pasi Ihalainen 

YHIS111 Aate- ja käsitehistoria (myös TEOS113) : ”Historianfilosofia”, Anssi Halmesvirta 

Työelämäopinnot 

TEOS112 Projektit ja johtaminen: ”Projektityöskentelyn perusteet”, 2 op, Jorma Wilmi 

TEOS112 Projektit ja johtaminen: ”Elämäkertatutkimus”, 6 op, Jari Eilola 

TEOS113 Tutkijan taidot: ”Historianfilosofia”, Anssi Halmesvirta

TEOS113 Tutkijan taidot: "Historiantutkimuksen etiikka", 2 op, Anu Koskivirta, Jari Eilola ja muita opettajia

 

KEVÄT 2015 

Ilmoittautuminen kevään kursseille alkaa 31.10.2014 (perusopintojen ilmoittautuminen alkaa kuitenkin jo 1.8.)

Yleisopinnot (vain pääaineopiskelijoille)

HISY002 Opintojen suunnittelu II, 1 op (jatkuu syksyltä), ryhmähopsaukset kandidaattiseminaariryhmissä 

Perusopinnot 

HISP015 Lähihistoria, 4 op, Tentaattori/vastuuopettaja Rinna Kullaa, Pertti Ahonen, Heikki Roiko-Jokela 

HISP016 Talous ja yhteiskunta pitkällä aikavälillä, 4 op, Tentaattori/vastuuopettaja Ulla Aatsinki, Juha-Antti Lamberg, Jari Ojala 

Aineopinnot 

HISA011 Kandidaattiseminaari, 14 op, Ryhmät jatkavat syksyltä. 

HISA012 Historiantutkijan taidot, 4 op, HUOM: KURSSI ON PERUUTETTU OPETUSSUUNNITELMAN UUDISTUSTYÖN TAKIA. MIKÄLI TARVITSET KURSSISUORITUKSEN, OTA YHTEYTTÄ HISTORIAN AMANUENSSIIN.

HISA113 Poliittinen kulttuuri: ”Ensimmäinen maailmansota saksankielisten maiden näkökulmasta”, 4 op, yhteiskurssi Kielikeskuksen saksan kielen kanssa, Pasi Ihalainen, Joachim Böger ja muita opettajia 

HISA211 Kansainväliset suhteet: ”Balkanin nykyhistoria. Keisarikuntien rajaseuduista EU-jäsenyyteen”, 4 op, Rinna Kullaa 

HISA212 Kriisit, konfliktit ja rauhaan palaaminen: ”Jatkosodan tulevaisuusvisiot”, 4 op, Ville Sarkamo, Ilona Pajari, Matti Roitto 

HISA311 Kulttuurihistoria ja uusi kulttuurihistoria: ”Synnyttämisen ja perheen kulttuurihistoriaa”, 4 op, Anna Niiranen, Heli Valtonen 

HISA313 Tieto ja taito historiassa (4op) + OPEA530 Soveltava harjoittelu (3 op.) = yht. 7op, ”Kaupunki- ja paikallishistorian pedagoginen kurssi Roomassa”, Susanna Niiranen ja Matti Rautiainen (HUOM: ei ilmoittautumista Korpissa, kurssin osallistujat valittu aineenopettajakoulutuksen kautta)

HISA511 Maailman taloushistoria: ”Global economy”, 4 op (englanninkielinen), Panu Nykänen ja muita opettajia 

HISA513 Yhteiskuntahistoria, 4 op, Timo Särkkä 

Syventävät opinnot

Kasvatuksen ja koulutuksen historian monitieteinen graduryhmä, Sofia Kotilainen

(Suomen historia, yleinen historia, taloushistoria, kasvatustieteet, etnologia). Kevään ensimmäinen kokoontuminen ti 27.1. klo 14-16, salissa M205. Huom! Ei ilmoittautumista Korpissa. Ilmoittautumiset sähköpostitse: sofia.p.kotilainen(at)jyu.fi.

Suomen historian syventävät opinnot 

SHIS001 Menetelmäopinnot, 4 op, Kustaa H. J. Vilkuna, Antti Räihä 

SHIS012 Maisteriseminaari, Pirjo Markkola, Kustaa H.J. Vilkuna, ryhmät jatkavat syksyltä 

SHIS114 Poliittinen historia: ”Suomalaisen yhteiskunnan paluu rauhantilaan jatkosodan jälkeen”, 4 op, Heikki Roiko-Jokela 

SHIS114 Poliittinen historia: Discovering and Imagining the Nation -seminaari (lisätietoja, huom. ei ilmoittautumista Korpissa,)

Taloushistorian syventävät opinnot 

THIS012 Maisteriseminaari, Juha-Antti Lamberg, Jari Ojala, ryhmä jatkaa syksyltä 

THIS001 Menetelmäopinnot, Juha-Antti Lamberg

THIS111 Hyvinvointi ja elintaso: "Alamaisen ahdingosta kansalaisen kerskakulutukseen", Ilkka Nummela 

 

Yleisen historian syventävät opinnot 

YHIS012 Maisteriseminaari, Pasi Ihalainen, Pertti Ahonen, ryhmät jatkavat syksyltä 

YHIS001 Menetelmäopinnot, Pasi Ihalainen 

YHIS111 Aate- ja käsitehistoria: ”Hulluuden oppi- ja aatehistoriaa”, Anssi Halmesvirta 

YHIS111 Aate- ja käsitehistoria: Discovering and Imagining the Nation -seminaari (lisätietoja, huom. ei ilmoittautumista Korpissa,)

YHIS112 Poliittinen historia: ”Postwar Studies – työryhmä”, Pertti Ahonen 

YHIS112 Poliittinen historia: "Turning-points in Hungarian History" (englanninkielinen), Ignác Romsics

YHIS114 Kulttuurialueet / HTKT114: ”Afrikka ja Eurooppa n. 1500-2000: Kohtaamiset, kolonialismi ja vuorovaikutus”, Markku Hokkanen

Työelämäopinnot

TEOS112 Projektit ja johtaminen: "Partioliikkeen historiaa tilaushistorian kontekstissa", 2 op, Jorma Wilmi