14.01.2014

Historian tentaattorit lukuvuonna 2013-2014

 

Perusopintojen tentit HISP012-HISP016 suoritetaan eTentteinä (ilmoittautuminen eTenttijärjestelmässä).

Aineopintojen ja syventävien opintojen tentit suoritetaan humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä (ilmoittautuminen Korpissa, kohdassa Opinnot -> Tentit -> Ilmoittautuminen).

 

Perusopinnot

HISP011 Johdatus historiantutkimukseen: Antero Holmila

        -suoritetaan luento- ja harjoituskurssina syyslukukaudella

        -kirjatenttinä vain erityissopimuksesta

HISP012 Antiikki ja keskiaika: Susanna Niiranen

HISP013 Uusi aika: Marko Hakanen

HISP014 Uusin aika: Heli Valtonen

HISP015 Lähihistoria: Rinna Kullaa

HISP016 Talous ja yhteiskunta pitkällä aikavälillä: Heli Valtonen

 

Aineopinnot

HISA111 – 114 Aate- ja käsitehistoria: Markku Hokkanen

HISA211 – 214 Poliittinen historia: Heikki Roiko-Jokela

HISA311 – 314 Kulttuuri- ja mentaliteettihistoria: Piia Einonen

HISA411 – 414 Sosiaalihistoria: Jari Eilola

HISA511 – 514 Talous- ja yhteiskuntahistoria: Heli Valtonen

HISA601 – 604 Muita opintojaksoja: korvaavuuksista sovitaan historian oppiaineen amanuenssin kanssa

 

Syventävät opinnot / yhteinen osuus

HISS010 Historiankirjoituksen historia: Pirjo Markkola

 

Syventävät erikoistumisopinnot

Suomen historian oppiainekohtaiset opinnot

SHIS001 Menetelmäopinnot: Kustaa H. J. Vilkuna

SHIS111 Varhaismoderni yhteiskunta: Anu Koskivirta

SHIS112 Kulttuuri- ja mentaliteettihistoria: Kustaa H.J. Vilkuna

SHIS113 Uusi sosiaalihistoria: Jari Eilola

SHIS114 Poliittinen historia: Ulla Aatsinki

 

Taloushistorian oppiainekohtaiset opinnot

THIS001 Menetelmäopinnot: Juha-Antti Lamberg

THIS111 Hyvinvointi ja elintaso: Ilkka Nummela

THIS112 Liiketoimintahistoria: Jari Ojala

THIS113 Talouden johtamisen historia: Juha-Antti Lamberg

THIS114 Talouden kriisit: Ilkka Nummela

 

Yleisen historian oppiainekohtaiset opinnot

YHIS001 Menetelmäopinnot: Pasi Ihalainen

YHIS111 Aate- ja käsitehistoria: Pasi Ihalainen

YHIS112 Poliittinen historia: Anssi Halmesvirta

YHIS113 Eurooppalainen kulttuuri: Pasi Ihalainen

YHIS114 Kulttuurialueet: Anssi Halmesvirta