29.01.2007

Opetusohjelma lukuvuonna 2006-2007

HISTORIAN OPETUSOHJELMA  SYYSLUKUKAUDELLA  2006

HUOM. Ohjelmaan voi vielä tulla lisäyksiä tai muutoksia


Yleis- ja perusopinot

Tiedotustilaisuus opiskelijoille
ma 4.9. 10 – 12, H 320

Yleisopinnot

HTKY001 Opintojen suunnittelu
4. – 7.9. ma – to 8 – 10, H 320, H 306
Elina Salminen, Tuulikki Tuomainen

Perusopinnot

HISP001 Johdatus historiatieteeseen (5 op)
4.9. – 11.12. ma 18 – 20, H 320
HUOM. Luentoa ei ole 11.09., 09.10., 13.11. ja 11.12.2006.
Jari Ojala

HISP003 Keskiaika (3 op)
7.9. – 31.10. ti, to 16.30 – 18, H 320
Marko Lamberg

HISP005 Uusin aika ja nykyhistoria: Suomen 1800 – 1900-luku (luento korvaa Klingen ja Meinanderin teokset)
6.11. – 7.12. ma, ti, to 16.30 – 18, H 320
Heli Valtonen
HISPB01 Introduction to Finnish History
Kirsi Ojala

 

Aineopinnot

Pakollinen osuus:

HISA001 Tutkimusmenetelmät (5 op)
Luento: 6.9. – 5.10. ke, to 14 – 16, H 320
Historiantutkimuksen nykysuuntausten esittelyt: 1.11. – 16.11. ke, to 14 – 16, H 320
Tentti ke 22.11. 14 - 16, H 320

HISA002 Tutkielmakollokvio (14 op)
Kaikki ryhmät aloittavat viikolla 37.
Ryhmä I: ma 10 – 12, H 105
Jari Ojala
Ryhmä II: ti 10 – 12, H 105
Yleisen historian yliassistentti
Ryhmä III: ke 10 – 12, H 105
Marko Lamberg
Ryhmä IV: to 10 – 12, H 105
Yleisen historian yliassistentti
Ryhmä V: pe 10 – 12, H 105
Janne Haikari
Lähdeaineistojen esittelyluennot ja niihin liittyvät harjoitukset järjestetään vuoroviikoin 2.10. – 13.12. ma, ke 10 – 12, H 320.
Alkuperäislähteisiin tutustutaan Jyväskylän maakunta-arkistossa viikolla 38.
Kirjaston käyttöön opastavat luennot järjestetään viikolla 39 yliopiston kirjaston mikroluokassa B 126A.
Arkistomatka Helsinkiin järjestetään viikolla 42.
Harjoitusten ajat, paikat ja opettajat ovat samat kuin kollokvioryhmillä.

 
Valinnainen osuus:

HISA003 Menetelmäopintoihin liittyviä valinnaisia kursseja

Vanhat käsialat (3 op) 4.9. – 17.10. ma, ti 12 – 14, H 306, 10. ja 17.10. H 105.
Olli Matikainen

Vanhat kartta-aineistot (3 op) 30.10. – 12.12. ma, ti 12 – 14, H 306
Heikki Rantatupa

 
HISA004 Poliittinen historia

Neuvostoliiton historia 1917 – 1991, luento ja suulliset esitelmät, rajoitettu osallistujamäärä (6 op, myös koodi HISA009 mahdollinen)
6.9. – 13.12. ke 12 – 14, H 306
6.9. Järjestäytyminen ja tehtävien jako
13.9. Kaikille luennon osallistujille Neuvostoliiton historian kuulustelu, jota varten luetaan Neuvostoliiton historian osuus (1917 - 1991) esim. teoksista Kirkinen (toim.), Venäjän historia, Riasanovsky, History of Russia tai Hosking, History of the Soviet Union
Seppo Zetterberg

Suomen mieli – Suomen valta. Suomalaisuusliikkeen historia (3 op, myös koodi HISA005 mahdollinen) 4.9. – 11.12. ma 14 – 16, H 320
Heikki Roiko-Jokela

Unkarin kansannousu 1956 - ennen ja nyt (2 op, myös koodi HISA009 mahdollinen)
11.9. – 16.10. ma 8 – 10, H 320
Anssi Halmesvirta
30.10. – 11.12. ma 12 – 14, H 320
Heino Nyyssönen

HISA005 Aate- ja oppihistoria
Valistuksen aikakauden historiaa (3 op) 7.9. – 7.12. to 10 – 12, H 320
Pasi Ihalainen

Etnisyystutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 3. – 12.10., ks. etnologiatieteiden opetusohjelma
Marjut Anttonen

HISA006 Kulttuurihistoria
Näkökulmia keskiajan kulttuuriin (3 op) 12.9. – 21.11. ti 14 – 16, H 320
Marko Lamberg, Susanna Niiranen, Juhana Toivanen, Pekka Toivanen, Outi Merisalo
Luentosarjaan liittyy valinnaisina Dies Medievales 2006 –konferenssin esitelmät, ks. http://www.cc.jyu.fi/mirator/dm2006

 
HISA007 Taloushistoria
Suomen taloushistoria (3/6 op) 8.9. – 1.12. pe 10 – 12, 10 – 12, H 320
Ilkka Nummela
Väestöhistoria, marraskuu, kaksi perjantaita
Kari Pitkänen

 
HISA009 Kulttuurialueet
Yhdysvaltain historia 1800 – 2000 (6 op) 5.9. – 12.12. ti, to 12 – 14, H 320
Kalevi Ahonen
Afrikan historia (3 op) 6.9. – 13.12. ke 16 – 18, H 320
Markku Hokkanen

Verkkokurssit

Arjen historiaa-1900-luvun suomalainen koti (2)
Esinekulttuurin historiaa Suomessa (laitoksille ilmainen pilottikurssi)   (5)
Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen historia (2)
Identities in European history (kansainvälinen kurssi) (2)
Pervohistoriaa arkistojen valossa (2)
Suomen naishistoria: poliittinen toiminta ja ajattelu (2)
Suurkaupungit ja globalisaatio 1800- ja 1900-luvuilla (2)
Tulkintojen lähteillä. Harjoituskurssi historiantutkimuksen uusista lähestymistavoista (2)
Vuosisadan lapset 1800-luvun kulttuurihistoria (2)

Lopullisesta paikkajaosta päätetään syyslukukauden alussa ilmoittautumisten jälkeen. Opiskelijoiden tulee ennen kursseille ilmoittautumista varmistaa, että aineopinnoissa on tilaa suorituksille. Ilmoittautuminen kursseille 1. - 20.9. allaolevasta osoitteesta löytyvällä verkkolomakkeella. Lisätietoja kursseista: http://www.utu.fi/hum/historia/verkkoopetus/


Syventävät opinnot


YHTEINEN OSUUS

HISS002 Historiankirjoitus
Miksi ja miten Suomen historiaa on kirjoitettu? 5.9. – 12.12. ti 10 – 12, H 320
Toivo Nygård
HUOM. Kevätlukukaudella 2007 luennoidaan myös yleisen historian historiankirjoituksen osuus.Suomen historian oppiainekohtaiset opinnot

SHIS001 Menetelmäopinnot
Menetelmäopintojen seminaari (6 op) 5.9. – 12.12. ti 8 – 10, H 105
Ilmoittautuminen 1.9. ilmoitustaululla olevaan listaan.
Petri Karonen
Huom. seminaari jatkuu kevätlukukaudella, jolloin on mahdollista suorittaa menetelmäopinnot kokonaisuudessaan.

 
SHIS002 Syventävien opintojen seminaari (10 op)
Ryhmä I: 5.9. – 12.12. ti 12 – 14, H 105, 10.10., 17.10. ja 28.11. H 302
Ilmoittautuminen 1.9. ilmoitustaululla olevaan listaan.
Petri Karonen
Ryhmä II: 5.9. – 12.12. ti 14 – 16, H 105
Ilmoittautuminen 1.9. ilmoitustaululla olevaan listaan.
Kustaa H. J. Vilkuna

SHIS003
Suomen mieli – Suomen valta. Suomalaisuusliikkeen historia (3 op) 4.9. – 11.12. ma 14 – 16, H 320
Heikki Roiko-Jokela
Ruotsin ajan työryhmä 20.9. – 13.12. ke 16 – 18, H 105
Marko Lamberg
Väestöhistoria, marraskuu, kaksi perjantaita
Kari Pitkänen
Vanhat kartta-aineistot, Suomen taloushistoria, ks. aineopinnot


Syventävät opinnot, Taloushistoria


Taloushistorian oppiainekohtaiset opinnot

THIS002 Syventävien opintojen seminaari (10 op)
Seminaarin järjestäytyminen to 14.9. 10 – 12, H 302
Ilkka Nummela

 
THIS003
Suomen taloushistoria (3/6 op) 8.9. – 1.12. pe 10 – 12, 10 – 12, H 320
Ilkka Nummela
Väestöhistoria, marraskuu, kaksi perjantaita
Kari Pitkänen


Syventävät opinnot, Yleinen historia


Yleisen historian oppiainekohtaiset opinnot

YHIS001 Menetelmäopinnot
Luento 5.9. – 12.12. ti 14 – 16, H 306, 28.11. H 320
Huom. Pakollinen ilmoittautuminen ja tärkeää lisätietoa Korpissa.
Satu Matikainen

 
YHIS002 Laudaturseminaari (10 op)

Ryhmä I: 7.9. – 7.12. to 12 – 14, H 302
Ilmoittautuminen 1.9. ilmoitustaululla olevaan listaan.
Seppo Zetterberg

Ryhmä II: 8.9. – 8.12. pe 10 – 12, H 302
Ilmoittautuminen 1.9. ilmoitustaululla olevaan listaan.
Pasi Ihalainen

 
YHIS003

Neuvostoliiton historia 1917 – 1991, luento ja suulliset esitelmät, rajoitettu osallistujamäärä (6 op, myös koodi HISA009 mahdollinen)

6.9. – 13.12. ke 12 – 14, H 306
6.9. Järjestäytyminen ja tehtävien jako
13.9. Kaikille luennon osallistujille Neuvostoliiton historian kuulustelu, jota varten luetaan Neuvostoliiton historian osuus (1917 - 1991) esim. teoksista Kirkinen (toim.), Venäjän historia, Riasanovsky, History of Russia tai Hosking, History of the Soviet Union
Seppo Zetterberg

 
Yhdysvaltain historia 1800 – 2000 (6 op) 5.9. – 12.12. ti, to 12 – 14, H 320
Kalevi Ahonen

Afrikan historia (3 op) 6.9. – 13.12. ke 16 – 18, H 320
Markku Hokkanen

Unkarin kansannousu 1956 - ennen ja nyt (2 op)
11.9. – 16.10. ma 8 – 10, H 320
Anssi Halmesvirta
30.10. – 11.12. ma 12 – 14, H 320
Heino Nyyssönen

           

Tutkijakoulutus

Historia-aineiden tutkijaseminaareista sekä etnologiatieteiden kanssa järjestettävistä yhteisistä tilaisuuksista ilmoitetaan sähköpostitse seminaarilaisille.OPETUS KEVÄTLUKUKAUDELLA 2007

HUOM. Ohjelmaan tulee vielä lisäyksiä ja muutoksia.


Perusopinnot

HISP005 Uusin aika ja nykyhistoria
Euroopan 1800-luvun historia (luento korvaa Gildean teoksen) 10.1. – 1.3., ke, to 16.30 – 18, H 320
Kalevi Ahonen

Aineopinnot

Pakollinen osuus:

HISA002 Tutkielmakollokvio
Syyslukukaudella aloittaneet seminaariryhmät jatkavat ma – pe 10 – 12, H 105

Valinnainen osuus:

HISA003 Menetelmäopintoihin liittyviä valinnaisia kursseja
Runebergista riimuihin
Marko Lamberg, Jari Eilola, Seija Tiisala

Välineitä visuaalisen kulttuurin analysointiin. Historian ja etnologiatieteiden opiskelijoille tarkoitettu integroitu metodikurssi. Tarkka ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

HISA004 Poliittinen historia
Britannian historiaa vuodesta 1945 lähtien (3 op) 9.1. – 8.5. ti 14 – 16, H 320
Satu Matikainen

Vallankumousvuodet 1917 – 18 Suomen historiassa (3 op) 8.1. – 7.5. ma 12 – 14, H 320
Heikki Rantatupa

Sotien jälkeisten aikojen tutkimus. Historian ja etnologiatieteiden opiskelijoille tarkoitettu kurssi, mihin sisältyy mm. aineiston keruu haastattelumenetelmin ja syventävä arkistojakso. Tarkka ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Petri Karonen, Pirjo Korkiakangas, Kerttu Tarjamo, Ville Kivimäki

HISA005 Aate ja oppihistoria
The History of Democracy (3 cr.) 11.1. – 10.5. Thu 10 – 12, H 320
Pasi Ihalainen

HISA007 Taloushistoria
Kansallissosialistisen Saksan taloushistoriaa (3 op) 12.1. – 9.5. pe 10 – 12, H 320
Ilkka Nummela
Luennon yhteydessä on mahdollisuus suorittaa kielikoe "Saksaa humanisteille".  Lehtori Joachim Böger on läsnä ensimmäisellä luentokerralla kertomassa asiasta tarkemmin. Kurssilla käsitellään luentoaiheeseen liittyviä teemoja ja katsotaan saksalaisia filmejä. Opetuskielinä ovat saksa ja suomi.

Globalisaatio ja Suomi viimeisen 500 vuoden aikana (3 op), 12.3. – 2.5., ma, ke 14 – 16, H 320
Jari Ojala

HISA008 Uusi sosiaalihistoria
Patriarkaaliset ja matriarkaaliset rakenteet Armon laaksossa – Naantalin luostarin yhteisöhistoriaa (3 op, myös koodi HISA006 mahdollinen) 9.1. – 8.5. ti 16 – 18, H 320
Marko Lamberg

HISA009 Kulttuurialueet
Latinalaisen Amerikan 1800 – 1900-luvun historiaa (op) 9.1. – 10.5. ti, to 12 – 14, H 320
Kalevi AhonenSyventävät opinnot

Yhteinen osuus:

HISS002 Historiankirjoitus
Historiankirjoituksen historia antiikista nykypäivään 10.1. – 9.5. ke 12 – 14 H 320
Seppo Zetterberg


Suomen historian oppiainekohtaiset opinnot

SHIS001 Menetelmäopinnot
Menetelmäopintojen seminaari (4 op) 9.1. – 8.5. ti 8 – 10, H 105
Petri Karonen, Olli Matikainen

SHIS002 Syventävien opintojen seminaari (10 op)
Ryhmä I: 9.1. – 8.5. ti 12 – 14, H 105
Petri Karonen
Ryhmä II: 9.1. – 8.5. ti 14 – 16, H 105
Kustaa H. J. Vilkuna

SHIS003
Miksi ja miten Suomen historiaa on kirjoitettu? 9.1. – 8.5. ti 10 – 12, H 320
Toivo Nygård

Globalisaatio ja Suomi viimeisen 500 vuoden aikana (3 op) 12.3. – 2.5. ma, ke 14 – 16, H 320
Jari Ojala

Vallankumousvuodet 1917 – 18 Suomen historiassa (3 op)
Heikki Rantatupa

Patriarkaaliset ja matriarkaaliset rakenteet Armon laaksossa – Naantalin luostarin yhteisöhistoriaa (3 op) 9.1. – 8.5. ti 16 – 18, H 320
Marko Lamberg

Sotien jälkeisten aikojen tutkimus. Historian ja etnologiatieteiden opiskelijoille tarkoitettu kurssi, mihin sisältyy mm. aineiston keruu haastattelumenetelmin ja syventävä arkistojakso. Tarkka ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Petri Karonen, Pirjo Korkiakangas, Kerttu Tarjamo, Ville Kivimäki


Taloushistorian oppiainekohtaiset opinnot

THIS002 Syventävien opintojen seminaari (10 op)
Seminaarin järjestäytyminen to 11.1. 10 – 12, H 302
Ilkka Nummela

THIS003
Kansallissosialistisen Saksan taloushistoriaa (3 op) 12.1. – 9.5. pe 10 – 12, H 320
Ilkka Nummela
Luennon yhteydessä on mahdollisuus suorittaa kielikoe "Saksaa humanisteille".  Lehtori Joachim Böger on läsnä ensimmäisellä luentokerralla kertomassa asiasta tarkemmin. Kurssilla käsitellään luentoaiheeseen liittyviä teemoja ja katsotaan saksalaisia filmejä. Opetuskielinä ovat saksa ja suomi.

Globalisaatio ja Suomi viimeisen 500 vuoden aikana (3 op), 12.3. – 2.5., ma, ke 14 – 16, H 320
Jari Ojala


Yleisen historian oppiainekohtaiset opinnot


YHIS002 Laudaturseminaari (10 op)
Ryhmä I: 11.1. – 10.5. to 12 – 14, H 302
Seppo Zetterberg

Ryhmä II: 12.1. – 11.5. pe 10 – 12, H 302
Pasi Ihalainen

YHIS003

The History of Democracy (3 cr.) 11.1. – 10.5. Thu 10 – 12, H 320
Pasi Ihalainen

Globalisaatio ja Suomi viimeisen 500 vuoden aikana (3 op, kevätlukukauden toisella jaksolla)
Jari Ojala

Latinalaisen Amerikan 1800 – 1900-luvun historiaa (op) 9.1. – 10.5. ti, to 12 – 14, H 320
Kalevi Ahonen