20.12.2011

Historian tentaattorit kevätlukukaudella 2012

 

(humanistisen tiedekunnan yleisten tenttien päivät)

 

OPETUSSUUNNITELMA 2010 – 2012

Perusopinnot

HISP012 Antiikki ja keskiaika: Susanna Niiranen

HISP013 Uusi aika: Marko Hakanen

HISP014 Uusin aika: Heli Kananen

HISP015 Lähihistoria: Rinna Kullaa

HISP016 Talous ja yhteiskunta pitkällä aikavälillä: Heli Valtonen

Aineopinnot

HISA101 – 104 Aate- ja käsitehistoria: Timo Särkkä

HISA201 – 204 Poliittinen historia: Satu Matikainen

HISA301 – 304 Kulttuuri- ja mentaliteettihistoria: Piia Einonen

HISA401 – 404 Sosiaalihistoria: Jari Eilola

HISA501 – 504 Talous- ja liiketoimintahistoria: Heikki Roiko-Jokela

HISA601 – 604 Muita opintojaksoja: korvaavuuksista sovitaan amanuenssin kanssa

Syventävät opinnot

Yhteinen osuus

HISS010 Historiankirjoituksen historia: Pirjo Markkola

Syventävät erikoistumisopinnot

Suomen historian oppiainekohtaiset opinnot

SHIS001 Menetelmäopinnot: Kustaa H. J. Vilkuna

SHIS101 Varhaismoderni yhteiskunta: Kustaa H. J. Vilkuna

SHIS102 Kulttuuri- ja mentaliteettihistoria: Piia Einonen

SHIS103 Uusi sosiaalihistoria: Pasi Saarimäki

SHIS104 Poliittinen historia: Juha-Antti Lamberg

Taloushistorian oppiainekohtaiset opinnot

THIS001 Menetelmäopinnot: Ilkka Nummela

THIS101 Hyvinvointi ja elintaso: Ilkka Nummela

THIS102 Liiketoimintahistoria: Juha-Antti Lamberg

THIS103 Taloudellinen kasvu: Ilkka Nummela

THIS104 Globaali talous: Ilkka Nummela

Yleisen historian oppiainekohtaiset opinnot

YHIS001 Menetelmäopinnot: Tiina Kinnunen

YHIS101 Aate- ja käsitehistoria: Tiina Kinnunen

YHIS102 Poliittinen historia: Satu Matikainen

YHIS103 Antiikin perintö ja filosofia: Janne Mattila

YHIS104 Kulttuurialueet: Markku Hokkanen