11.08.2015

Eurooppa-opinnot (25 op)

Opintokokonaisuus antaa perustietoja Euroopan historiasta, sen kulttuurisesta moninaisuudesta, eurooppalaisesta identiteetistä, maanosan poliittis-taloudellisen yhdentymisen ja Euroopan Unionin taustasta, toiminnasta ja tulevaisuuden tavoitteista. Unionin jäsenyys vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme monin tavoin, joten perustiedot siitä ovat usein välttämättömiä tämän päivän työelämässä, olipa sitten kyseessä työpaikka Unionin tehtävissä, toimiminen kotimaisten tai ulkomaisten yritysten, järjestöjen, opetuksen tiedotuksen tai julkisen hallinnon tehtävissä. Sivuaineeksi kokonaisuus soveltuu erityisesti humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille.

Kokonaisuuden vastuuhenkilö on Rinna Kullaa. Käytännön opintoasioissa neuvoo amanuenssi Satu Matikainen.

Kirjatentteihin ilmoittaudutaan Korpissa: Korppi > Opinnot > Tentit > Ilmoittautuminen

Muista ilmoittautuessasi merkitä ilmoittautumiseen valitsemasi tenttikirjat!

 

 

Kontaktiopetuksena tarjottava jakso:

  • EUIP100 Euroopan integraation historia, 5 op, Rinna Kullaa ja Henna-Riikka Pennanen

Muut opetussuunnitelmassa mainitut opintojaksot (lukuunottamatta itsenäisesti omaan tahtiin kirjoitettavaa harjoitustyötä) voi suorittaa tenttimällä Humanistisen tiedekunnan tenttipäivinä. Myös edellä mainittu luentokurssina tarjottava jakso voidaan suorittaa kirjatenttinä (ei ole siis pakko osallistua luentokurssille).

 

Tentaattorit:

  • EUIP100 Euroopan integraation historia (5 op): Henna-Riikka Pennanen
  • EUIP250 Euroopan historia (4 op): Tuomas Laine-Frigrén
  • EUIP350 Euroopan taloudellinen integraatio (4 op): Miikka Voutilainen
  • EUIP400 Politiikka ja kansalaisuus Euroopan unionissa (4 op): Henna-Riikka Pennanen
  • EUIP550 Etninen Eurooppa ja kulttuurinen monimuotoisuus (4 op): Sirpa Tenhunen
  • EUIP750 Harjoitustyö (4 op): Matti Roitto
  • EUIP950 Erikoiskurssit (korvaavuuksista sopiminen, vain vanhan opetussuunnitelman mukaan): Satu Matikainen