17.08.2009

Opintojen arviointi

HELAn oppiaineiden opintojaksojen suoritukset arvioidaan joko asteikolla hyväksytty-hylätty tai 0-5 riippuen siitä, miten niistä on ko. oppiaineen opetussuunnitelmassa mainittu.

 

Esimerkkejä arvioinnin kriteereistä:

- Solon taksonomia

- Bloomin taksonomia

- JY, humanistinen tiedekunta: opintojen arviointi

- JY, Humanistinen tiedekunta: pro gradujen arviointikriteerit