29.06.2007

HOPS-lomake

Opintosuunnitelman tarkoitus on auttaa opiskelijaa opintojen hallinnassa ja tavoitteellisessa opiskelussa. HOPS tehdään ensimmäisenä opintovuotena heti syksyllä ja siitä keskustellaan heti sen tekemisen jälkeen amanuenssin kanssa. Myös “vanhat” opiskelijat hyötyvät HOPSin tekemisestä.

Suunnitelmaa päivitetään jatkuvasti ja vähintään aina, kun suunnitelmat muuttuvat, täsmentyvät tai opinnoissa on katkos. Amanuenssin kanssa suunnitelmasta keskustellaan kerran lukuvuodessa.

Opintosuunnitelman voi tehdä Korpissa e-Hopsina tai yksinkertaisesti vastaamalla allaoleviin kysymyksiin. Kummassakaan tavassa ei kertaalleen kirjattuja tietoja poisteta (vaikka ne muuttuisivatkin) vaan niitä täydennetään - näin kehittyminen ja edistyminen kirjautuu automaattisesti muistiin!

Suorita opintosi siinä järjestyksessä kuin ne on merkitty tutkintorakenteeseen.

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma
Nimi:
Syntymäaika:
Osoite:
Harrastukset:
Opintojen aloittamisvuosi:
Pääaine (kirjaa myös mahdolliset muutokset):
Sivuaineet:
Aiemmat saman tai eri alan opinnot / tutkinto:
Opintojen vaihe:
Tavoiteltu valmistumisaika:
Urasuunnitelma (aiemmat ammatit / työkokemukset, toiveammatit jne.):
Kieli- ja viestintäopinnot:
Vaihto-opiskelu ulkomailla:
Työharjoittelu:
Yleissuunnitelma (miten jaat opintosi viidelle vuodelle):
Kuluvan lukuvuoden opintosuunnitelma (suoritettavat opintojaksot / lukukausi):
Vaikeudet opiskelussa tai muut huomioon otettavat seikat:
Mieluisat / epämieluisat opiskelutekniikat:
Miksi opiskelet yliopistossa ja juuri omaa pääainettasi?
Erityiset mielenkiinnon kohteet pääaineessa:
Mitä etnologia / historia on?