18.08.2008

Rajattu ja avoin HOPS - määritelmiä pohdittavaksi

Rajattu hops

Rajattua/suppeaa/teknistä hopsia on määritelty enimmäkseen seuraavien
piirteiden avulla:
- konkreettinen suunnitelma
- opiskelun alussa laadittava dokumentti
- korvaavuuksien kartoitus
- etenemisen, opintojen valintojen ja ajankäytön suunnitelmat
- kattaa koulutuksen opintojaksot (akateeminen opintosuunnitelma
peilauspintana, erilaisia opintosuunnitelmamalleja)
- tarkennetaan ulkoisista syistä
- opintojen eteneminen = opintosuoritusten toteutuminen
- keskittyy yksilön opintoihin ja niiden suunnitteluun

Avoin hops

Avointa eli laajaa hopsia on yleisesti määritelty näiden ominaisuuksien
kautta:
- ajattelutapa oppimiseen ja kehittymiseen
- salkku, joka täydentyy (ks. myös portfolio)
- aiemmin opitun kriittinen arviointi
- oman alan/ammatin pääotsikot ja niiden asiakokonaisuudet
- täydentyy, kun yksilölliset tavoitteet tarkentuvat
- opiskelun eteneminen on ajattelun syvenemistä
- hopsin toteutumista arvioidaan itse ja keskusteluissa ohjaajan
kanssa
- tieteellinen ja ammatillinen kehittyminen
- yksilölliset opinnot usein yhteydessä työyhteisön kehittämiseen

 

 

Lähde: Ansela - Haapaniemi - Pirttimäki 2005: Yliopisto-opiskelijan hops. Ohjaajan opas. Kuopion yliopisto, Oppimiskeskus: Kuopio.