12.12.2012

Opintokokonaisuuden valmistuminen

Kun opiskelija saa valmiiksi jonkun (pääaineen) opintokokonaisuuden (perus-, aine- tai syventävät opinnot), siitä kannattaa ilmoittaa oppiaineen opintohallinnosta vastaavalle amanuenssille (historia: Satu Matikainen, etnologia: Elina Salminen). Kokonaisuus arvostellaan viisiportaisella asteikolla (Erinomainen, Kiitettävä, Hyvä, Tyydyttävä tai Välttävä). Arvosanaksi lasketaan kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen arvosanojen painotettu keskiarvo. Koontia ei tehdä automaattisesti.

Kokonaisuuksien koonti on tärkeää erityisesti siinä vaiheessa, kun opiskelija ottaa tutkintonsa (HuK tai FM) ulos. Sivuaineissa koonnista vastaavat erikseen nimetyt henkilöt, jotka löytyvät ko. aineen verkkosivuilta tai kysymällä.