17.08.2009

Opintoihin liittyvien töiden kopiointi

Seminaariesitelmät lähetetään seminaarin osallistujille sähköpostitse (etnologia) tai kopioidaan toistaiseksi (historia).

Opiskelija vastaa itse pro gradu –työn sidotun kappaleen kustannuksista ja toimittamisesta laitokseen. Töiden tulostamiseen ja kopioimiseen liittyviä käytännön neuvoja löytyy kohdasta tulostaminen.