13.10.2009

Korvaavuudet

Muissa yliopistoissa, ulkomailla tai avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voidaan liittää osaksi tutkintoa humanistisen tiedekunnan korvaavuusperiaatteiden mukaisesti. HELA suosittaa, ettei yksittäisillä opintosuorituksilla muissa korkea-asteen oppilaitoksissa korvata HELAn opetussuunnitelman opintojaksoja vaan että ne kirjataan opintorekisteriin ”muualla suoritettuina opintoina” mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Kieli- ja viestintäopintojen korvaavuuksista päättää Kielikeskus. Sivuaineisiin ja ulkomailla suoritettuihin opintoihin liittyvät korvaavuus- sekä rekisteröintiasiat hoitaa humanistisen tiedekunnan kanslia ja muussa korkeakoulussa suoritettujen opintokokonaisuuksien rekisteröinnin hoitaa rekisterisihteeri Tapani Hardén opiskelijapalveluissa (T-rakennus, 2. kerros).

Yksittäisiä opintojaksoja koskevat mahdolliset erityisjärjestelyt sovitaan aina etukäteen opintojakson tentaattorin kanssa.