16.10.2009

Luentopassi


Luentopassiin voidaan kerätä kuusi merkintää kahden peräkkäisen lukukauden aikana. Yksi merkintä vastaan normaalia luentokertaa (n. 90 minuuttia). Täydellä luentopassilla voidaan korvata Helan oppiaineissa kaksi opintopistettä. Pääsääntöisesti korvaavuudet sijoitetaan historiassa koodeille HISA601 – 604 (Muita erikoistumisopintoja) ja etnologiassa koodille ETNA013 (Valinnaiset luentokurssit). Korvaavuus johonkin muuhun opintojaksoon edellyttää, että kaikki kuusi merkintää ovat samasta aihepiiristä ja että korvaavuudesta on sovittu etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Jokaisesta luennosta tai esitelmästä kirjoitetaan kahden liuskan mittainen oppimispäiväkirja, josta käy ilmi tilaisuuden luonne ja merkitys oman oppiaineen sekä omien opintojen ja oppimisen kannalta.

Ohjeita oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen

Luentopassiin hyväksyttäviä tilaisuuksia


- koti- tai ulkomaiset vierailuluennot
- Helan oppiaineiden tai lähitieteiden kongressi- ja seminaariesitelmät
- Helan oppiaineiden väitöstilaisuudet
- Helan oppiaineiden johdetut tai opastetut opintomatkat ja ekskursiot
- muut erikseen sovittavat tilaisuudet

Luentopassilomakkeelle merkitään tarkat tiedot tilaisuudesta ja allekirjoitus joko luennon / esitelmän pitäjältä tai tilaisuuden järjestävän tahon edustajalta. Helan järjestämissä tapahtumissa allekirjoituksen voi pyytää keneltä tahansa läsnä olevalta laitoksen henkilökuntaan kuuluvalta.

Luentopassi ja oppimispäiväkirjat palautetaan Historica -rakennuksen postilaatikkoon (ei tenttilaatikkoon) osoitettuna oppiaineen amanuenssille.

 

Tulosta luentopassi itsellesi