19.11.2008

Ohjaustoiminta JY:ssa

HELAn lisäksi monet muutkin tahot yliopistossa antavat alaansa kuuluvaa ohjausta:

 

Opiskelijapalvelut (T-rakennus, 2. kerros) vastaa ilmoittautumiseen, opiskelijarekisteriin, tutor-toimintaan ja opintotukeen liittyvistä asioista. Opiskelijapalveluiden www-sivuilta löytyvät koko yliopiston yhteiset opintojen ohjaukseen keskittyneet verkkosivut, joilta löytyy vastauksia erilaisiin opintoihin liittyviin kysymyksiin.

Humanistisen tiedekunnan kanslian (A-rakennus, 2. kerros) henkilökunta neuvoo erityisesti tutkintoasioissa, opinto-oikeuksiin liittyvissä asioissa sekä yleisissä opintoasioissa. Opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä vastaa opintoasioista humanistisessa tiedekunnassa. Tiedekunnan verkkosivuilla on tietoa ja ohjeistusta erilaisiin opiskeluun liittyviin tilanteisiin (erit. edellä mainitut asiat).

Kansainväliset palvelut (T-rakennus) ohjaa ja neuvoo vaihto-opiskeluasioissa sekä kansainväliseen harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Rekrytointipalvelu (Agora) antaa uraohjausta ja tukee työmarkkinoille siirtymistä.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) muodostavat kaikki opiskelijat yhdessä. Sen edustajat valvovat erityisesti opiskelijoiden etua.

YTHS eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tarjoaa terveydenhoitoa sekä tukea erilaisten elämän kriisien ja –ongelmien käsittelyssä.

Kielikeskus, kirjasto ja Tietohallintokeskus neuvovat ja opastavat toimialaansa kuuluvissa kysymyksissä. Palvelujen yhteystiedot löytyvät yliopiston pääsivun kautta.