20.10.2014

Opintojen arviointi

Opintojaksojen arvioinnissa noudatetaan Jyväskylän yliopiston tutkintosääntöä. Tenttitulokset löytyvät Historican 1. kerroksen ilmoitustaululta viimeistään kahden viikon kuluttua tentistä. Laitoksen johtajan antamalla luvalla (esimerkiksi virkamatkan tai sairauden vuoksi) tentaattorilla saattaa olla hyväksyttävä syy toimittaa tenttitulokset viiveellä. Tenttituloksia ja palautetta tentistä ei pääsääntöisesti anneta sähköpostitse tai puhelimitse.

Historian ja etnologian laitos noudattaa Jyväskylän yliopiston ja humanistisen tiedekunnan arviointikriteerejä: