23.10.2012

Opetusmuodot

Opintojaksot voi suorittaa monin tavoin:

  • luentokurssina (+ tentti),
  • luentokurssina ja tenttimällä lisäksi annettua kirjallisuutta,
  • tenttimällä annettua kirjallisuutta,
  • kirjoittamalla esseitä annetusta kirjallisuudesta,
  • lukupiirinä,
  • verkkokurssina,
  • eTenttinä tms.

Lukuvuoden opetusohjelmasta löytyy tieto siitä, mitä lukuvuoden aikana voi suorittaa kontaktiopetuksena (luennot, seminaarit, lukupiirit tms.) ja mitä itsenäisenä työskentelynä. Opintojaksojen tentaattorit ilmoittavat ja heiltä voi kysyä mahdollisista suoritusmuodoista. Osa opintojaksoista on kaikille yhteistä opetusta, osa puolestaan on valinnaisia opintoja, joista voi itse valita henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) sopivat.

Työskentelytapojen moninaisuus mahdollistaa jokaisen opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamisen.