23.10.2012

Opetussuunnitelma

Oppiaineiden opetussuunnitelmista löytyvät ne opintojaksot, jotka opiskelijoiden täytyy pääaineessaan tutkintoaan varten suorittaa. Yksittäiset opintojaksot muodostavat opintokokonaisuuden eli perusopinnot, aineopinnot tai syventävät opinnot. Opintojaksot suositellaan pääsääntöisesti suoritettavaksi siinä järjestyksessä kuin ne on opetussuunnitelmaan merkitty.

Helan oppiaineissa ei ole erillisiä sivuaineopintokokonaisuuksia. Sivuaineopiskelijat suorittavat opintokokonaisuudet samalla tavalla ja yhtä laajoina kuin pääaineopiskelijat.