09.02.2014

Opiskelijavaihto ja vaihto-ohjelmat

Opiskelijavaihto tarkoittaa yhden lukukauden tai –vuoden mittaista opiskelua ulkomaisessa korkeakoulussa kesken kotimaisen tutkinnon. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan hyväksi kotimaassa suoritettavaan tutkintoon sellaisenaan kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

1) Vähintään 20 opintopisteen suuruisista ulkomailla suoritetuista opinnoista voidaan muodostaa sivuaineen kaltainen ulkomaisten opintojen kokonaisuus. Kokonaisuuden kirjaaminen tapahtuu humanistisen tiedekunnan opintokansliassa.

2) Ulkomaisilla opinnoilla voidaan korvata jaksoja pääaineen tai sivuaineiden opetussuunnitelmasta.

HELAssa opiskelijavaihdon ja kansainvälisten asioiden yhdyshenkilö on amanuenssi Satu Matikainen.

Ulkomaiseen korkeakouluun voi hakeutua vaihto-opiskelijaksi kahta reittiä: vaihto-ohjelman kautta tai itsenäisesti. Vaihto-ohjelman kautta hakeudutaan opiskelemaan niihin yliopistoihin, joiden kanssa Jyväskylän yliopisto on solminut vaihtosopimuksen. Tunnetuimpia vaihto-ohjelmia Erasmus, Nordplus, Nordlys sekä ISEP.

 

Vaihto-ohjelmat

Erasmus on EU- ja ETA- (Islanti, Norja, Lichtenstein) maiden sekä Bulgarian, Turkin ja Romanian välinen vaihto-ohjelma, jonka kautta perustutkinto- ja jatko-opiskelijat voivat saada tukea jossain eurooppalaisessa korkeakoulussa suoritettaviin 3-12 kuukautta kestäviin opintoihin. Tavallisin vaihtoaika on yleensä 5 kk (syys- tai kevätlukukausi). Opiskelijat hakeutuvat pääasiassa oman laitoksensa vaihtoyliopistoihin, mutta myös yliopiston yhteisiin tai muiden laitosten vaihtokohteisiin, jos kyseinen laitos antaa tähän suostumuksensa.

Varsinainen hakuaika Erasmus-ohjelmaan on helmikuussa. Haussa vapaiksi jääneitä paikkoja voi tiedustella laitosten kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöiltä ympäri vuoden. Etusijalla paikkoja jaettaessa ovat laitoksen pääaineopiskelijat.

Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston stipendijärjestelmä, jonka kautta voivat hakeutua vaihtoon ne opiskelijat joiden ainelaitos on mukana vakiintuneessa Nordplus-verkossa. HELAn opiskelijat eivät voi käyttää Nordplus-vaihto-ohjelmaa vaihto-opiskeluunsa.

Nordlys on Nordplus-ohjelman alaohjelma, joka on tarkoitettu muun muassa niille opiskelijoille, jotka haluavat opiskella vaihdossa muuta kuin pääainettaan. Nordlys-hakua koordinoi yliopiston kv-palvelut.