05.11.2008

Palaute

 

Oppiminen on prosessi, jossa tietoa luodaan muokkaamalla kokemuksia ja aikaisempaa tietoa. Oppiminen edellyttää ihmettelyn taitoa, joka puolestaan on reflektiivisen ajattelun ydin.

Palaute HELAssa on sekä palautteen antamista että vastaanottamista. Palaute on oppimisen perusedellytys: ilman palautetta ei voida puhua oppimisesta eikä vuorovaikutuksesta. Palaute on taito, jonka voi oppia oman aktiivisuuden avulla. Palautteen avulla vaikutat opetuksen kehittämiseen, ole aktiivinen!

Kurssipalautetta samoin kuin yleisempää palautetta varten HELAssa on Korppi-lomake. Toivottavasti muistat antaa palautetta jokaisesta oppimiskokemuksestasi!