17.12.2012

Opintojen seuranta ja opintorekisteri

Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kirjataan suunnitelma opintojen etenemisestä, ja opiskelija on itse vastuussa sen toteuttamisesta.

Oppiaineen amanuenssit vievät opintosuoritukset opintorekisteriin (JORE). Mahdollisista virheistä ja puutteista kannattaa kertoa mahdollisimman pian heille. Omia opintosuorituksiaan voi katsella Korpin kautta, jonne rekisteröidyt suoritukset päivittyvät vuorokauden viiveellä.

Opiskelija saa kerran vuodessa postitse virallisen, paperille tulostetun opintorekisteriotteen ja tarpeen mukaan opiskelijapalveluista.

Tiedot kirjatuista suorituksista ja epävirallisen opintosuoritusotteen voi tulostaa Korpin kautta.