23.09.2013

Tentit ja ilmoittautuminen

Opintoihin kuuluu kahdenlaisia tenttejä: kursseihin ja luentoihin kuuluvia tenttejä sekä erillisiä kirjatenttejä. Kursseihin ja luentoihin liittyvät tentit järjestetään kursseilla / luennoilla ilmoitettavina ajankohtina, eikä niihin yleensä tarvitse ilmoittautua. Kirjatentit suoritetaan humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä, joiden ajankohdat löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta (https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/pikaohjeet/opetus-tentit).

Historian ja etnologian laitoksen kirjatentteihin ilmoittaudutaan Korppi-kurssinhallintajärjestelmässä (kohdan Opinnot alla Tentteihin ilmoittautuminen) viimeistään tenttiä edeltävän viikon perjantaina klo 12.00 mennessä. Muista ilmoittautuessasi merkitä tenttimäsi kirjat.

Opetussuunnitelmissa on ohjeet siitä, kuinka tenttikirjallisuus valitaan ja miten tentit suoritetaan. Kannattaa tutustua ohjeisiin ennen ilmoittautumista sekä kysyä tarvittaessa tentaattorilta ohjeita. Tentaattorit löytyvät laitoksen verkkosivuilta ja Korpista. Opiskelijan kannattaa pohtia tenttiin ilmoittautuessaan omaa opintosuunnitelmaansa ja jaksamistaan: tenttiin kannattaa ilmoittautua vain mikäli oikeasti ehtii siihen valmistautua.

Laitoksessa järjestetään tammi- ja toukokuussa uusintatenttipäivä, jolloin on mahdollista suorittaa kuluneen lukukauden luentokurssien tenttejä. Uusintatenttiin ilmoittaudutaan sähköpostitse vähintään viikkoa ennen tenttipäivää oman oppiaineen amanuenssille. Uusintatenttipäivää ei ole tarkoitettu kirjatenttien suorittamiseen.