06.02.2015

Tuettu työharjoittelu Helassa

 

Vuonna 2015 Helasta voi saada rahallista tukea (1 kk) vain pakolliseen opintoihin kuuluvaan harjoitteluun (AHMO sekä muut maisteriohjelmat joissa on Helan pääaineopiskelijoita.) Ne, joiden opinnoissa harjoittelu ei ole pakollinen, eivät valitettavasti voi saada tukea.

Harjoittelutukea hakeva opiskelija toimii seuraavasti:

1) Opiskelija etsii harjoittelupaikan ja ottaa yhteyttä siihen.

2) Opiskelija ja harjoittelupaikka neuvottelevat yhdessä harjoitteluun kohdistuvista toiveista ja rajoituksista. Alustavasti voidaan sopia myös ajankohdasta, kestosta sekä palkkauksesta. Kyseessä ei ole vielä sitova sopimus, koska opiskelija ei voi tietää valitaanko hänet harjoittelijaksi. Harjoittelusta on kuitenkin syytä sopia ehdollisesti jo tässä vaiheessa, jotta harjoittelupaikka on tarvittaessa varma.

3) Opiskelija hakee harjoittelutukea laitoksesta vapaamuotoisella hakemuksella, jossa mainitaan mahdollinen harjoittelupaikka, -aika, käytyjen keskustelujen tulokset, palkkauskysymys, vastuullinen harjoitteluohjaaja sekä myöntämiseen vaikuttavat muut perustelut.

Tukea voi hakea vaikka harjoittelupaikka ei olisi vielä varma. Siinä tapauksessa hakemuksessa on mainittava kaikki ne harjoittelupaikat, joita aikoo hakea. Tuki voidaan myöntää näissä tapauksissa ehdollisena, eli jos opiskelija ei lopulta saa mitään harjoittelupaikkaa, tukeakaan ei sitten makseta.

Hakemus palautetaan amanuenssi Satu Matikaiselle sähköpostin liitetiedostona perjantaihin 27.2.2015 mennessä.

4) Laitos valitsee harjoittelutuen saajat määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten perusteella.

5) Opiskelijat saavat tiedon harjoittelutuen myöntämisestä mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä ja toimittavat tiedon harjoittelupaikkaan. Tämän jälkeen tehdään työharjoittelusopimus palkkaus- ym. asioista yhdessä harjoittelua hoitavan amanuenssin, harjoittelijan ja harjoittelupaikan kesken. Harjoittelutuki maksetaan työnantajalle, eikä sitä voida myöntää jälkikäteen.