19.01.2015

Työharjoittelu

Työharjoittelun tarkoitus on tutustuttaa opiskelija oman alan tyypillisiin työtehtäviin ja tarjota mahdollisuus solmia suhteita työnantajiin jo opiskeluaikana. Työharjoittelu sijoitetaan ensisijaisesti maisteritutkintoon.

Työharjoittelu suoritetaan suunnitelmallisesti siten, että siitä sovitaan etukäteen amanuenssin kanssa. Opiskelija etsii itse sopivan harjoittelupaikan ja tekee harjoittelusuunnitelman, jotka molemmat hyväksyttää  amanuenssilla. Hyväksytty harjoittelusuunnitelma pitää sisällään harjoittelun keston, harjoitteluohjaajan, työtehtävät sekä harjoitteluajankohdan. Opiskelija kirjoittaa harjoittelusta raportin sen päättymisen jälkeen ja toimittaa sen amanuenssille. Raportissa on hyvä mainita ainakin seuraavat asiat:

  • harjoittelupaikka ja -aika
  • harjoittelun ohjaaja
  • työtehtävät
  • miten tähänastinen koulutuksesi vastasi työtehtäviä
  • miten työ sujui
  • mitä opit työstä
  • suositteletko harjoittelupaikkaa muille alan opiskelijoille

Tutkintoon laskettava harjoittelu on yleisimmin kolmen kuukauden mittainen, jolloin siitä saa kuusi opintopistettä (vuosien 2012-2015 opetussuunnitelman mukaisesti).

Harjoittelupaikkailmoituksia löytyy Jyväskylän yliopiston työelämäpalveluiden TEP/Jobs -työpaikkojenvälityssivulta. TEP/Jobs on korvannut aiemman Suomen akateemisten rekrytointipalveluiden Aarresaaren palvelun sekä siihen liittyvät sähköpostilistat.

Vuonna 2015 Helasta on mahdollista saada harjoittelutukea, mikäli työharjoittelu kuuluu pakollisen opintoihin (esim. arkistonhallinnan maisteriohjelma ja muut maisteriohjelmat, joissa on Helan pääaineopiskelijoita). Tällöin kyse on ns. tuetusta työharjoittelusta. Työharjoittelun voi suorittaa myös ilman laitoksen tukea. Lisäksi Hela tarjoaa Hela-harjoittelijan paikan vuosittain neljälle opiskelijalle. Työkokemusta voi saada myös Helan tutkimus- ja tilaustyöprojekteista.