19.08.2013

Vaikuttaminen yliopistossa

Yliopiston toimintaa koskevat päätökset tehdään pääasiassa vaaleilla valituissa toimielimissä, joissa kaikissa on opiskelijaedustus. Eri toimielinten opiskelijajäsenten valintaa hoitaa ylioppilaskunta. Lisäksi vaaleilla valitaan määrävuosittain yliopiston rehtori, tiedekuntien dekaanit sekä laitosten johtajat varahenkilöineen.

Lait, asetukset sekä Opetusministeriö ohjaavat yliopiston ja toimielimien päätöksentekoa.

Yliopistossa ylintä valtaa käyttää yliopiston hallitus, joka arvioi ja kehittää yliopiston toimintaa sekä hyväksyy toimintaa ja taloutta koskevat suunnitelmat. Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvioida, valvoa ja kehittää tiedekunnassa annettavaa opetusta ja tehtävää tutkimusta. Tiedekuntaneuvosto päättää esimerkiksi oppiaineista ja koulutusohjelmista sekä hyväksyy opetussuunnitelmat ja henkilökunnan työsuunnitelmat. Tiedekunta käsittelee tutkintoasiat ja antaa todistukset suoritetuista tutkinnoista.

HELAn hallintoa hoitavat laitoksen johtaja (Jari Ojala), varajohtaja (Laura Stark) ja pedagoginen johtaja (Simo Mikkonen).

Opiskelijat voivat osallistua HELAn laitoskokouksiin, joita järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Historian ja etnologian laitoksen laaturyhmä on epävirallinen elin, joka osallistuu strategiseen suunnitteluun etenkin koulutuksen alalla. Laaturyhmä pyrkii selkiyttämään laitoksen oppiaineiden välistä yhteistyötä sekä lisäämään henkilökunnan ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia päätettävien asioiden valmisteluvaiheessa.

Opiskelijat voivat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin paitsi yliopiston toimielinten ja työryhmien, myös ylioppilaskunnan ja ainejärjestöjen kautta. HELAn ainejärjestöt Nefa-Jyväskylä ry. ja Tosine ry. toimivat tiiviisti yhteistyössä laitoksen henkilökunnan kanssa.