25.11.2015

Mitä etnologia on?

Etnologi tutkii kulttuuria ja yhteiskuntaa sen eri muodoissa. Kiinnostuksen tärkein kohde on tavallinen ihminen: hänen arkensa, maailmankuvansa, arvonsa ja asenteensa. Etnologi tulkitsee kulttuuria kenttätyön menetelmin ruohonjuuritasolta käsin. Etnologian ainutlaatuisuus piilee kenttätyössä tarvittavan etnografisen työkalupakin sisällöissä, joihin kuuluvat haastattelut, osallistuva havainnointi, tekstiaineistojen analyysi sekä kriittinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa. Tutkimuskohteita pyritään aina tarkastelemaan laajempaa kulttuurista taustaansa vasten.


Jyväskylän yliopiston etnologian oppiaineessa tutkitaan niin etnisyyttä, uskontoja, sukupuolijärjestelmää, muistitietoa, kulttuuriperintöä ja ideologioita kuin teknologian käyttöä ja merkityksiä, maahanmuuttoa, kansainvälisiä kehityskysymyksiä ja sosiaalipalveluja Suomessa. Etnologia on laaja-alainen tieteenala, joka yhdistää kansatieteen, folkloristiikan ja antropologian näkökulmia. Tästä syystä etnologin tutkimuskohteet voivat sijaita Suomessa tai ulkomailla. Suomen ja sen naapurimaiden lisäksi Jyväskylän yliopiston etnologian tutkimus suuntautuu nykyään myös Etelä-Aasiaan ja Afrikkaan. Myös etnologian ajallinen ulottuvuus on laaja: tutkimusta voi tehdä historiallisista aiheista tai keskittyä nykyaikaan. Jyväskylän yliopiston etnologiassa korostuu tutkimuksen yhteiskunnallinen ulottuvuus. Monet oppiaineen tutkimushankkeista pyrkivät löytämään vastauksia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.


Korkeakoulujen yhteisvalinnan lisäksi etnologiaan voi hakeutua myös erillisvalinnan kautta maisteriopintoihin. Erillisvalinnan kautta valituksi voi tulla hakija, joka on suorittanut opintoja soveltuvalla tieteenalalla. Etnologia tarjoaa myös tohtorinkoulutusohjelman.

Kaikki etnologian opintojaksot kehittävät monipuolisia työelämätaitoja: tiimityöskentelyn ja projektinhallinnan taitoja, vuorovaikutusosaamista sekä tieteellistä menetelmäosaamista ja tekstin tuottamisen taitoja.

Etnologian opinnoissa tavoitteena on tarjota monipuolinen kuva etnologiasta, sen valtavirrasta, erityisalueista ja mahdollisuuksista sekä antaa opiskelijalle menetelmälliset valmiudet tehdä itsenäistä tutkimusta. Etnologit työllistyvät museo- ja arkistoalalle, maahanmuuttoon liittyviin tehtäviin, kansainvälisiin ja kotimaisiin järjestöihin, media-alalle, tutkimusorganisaatioihin ja yrityksiin. Viime vuosina etnologiasta valmistuneet työskentelevät esimerkiksi seuraavilla nimikkeillä: tutkija, museoamanuenssi, museotoimenjohtaja, yksilövalmentaja maahanmuuttajille, tohtorikoulutettava, toiminnanjohtaja, suunnittelija (kansainväliset asiat), toimittaja, lasten osallisuussihteeri, ohjaaja (vastaanottokeskus), tuottaja, asiakkuuspäällikkö (kehitysyhteistyön sektori) sekä kouluttaja (maahanmuuttajatyö).

Katso etnologian esittelyvideo Etnologia - avain kulttuureihin!