12.03.2018

Etnologian ja antropologian opetusohjelma lukuvuonna 2017-2018

ETNOLOGIA JA ANTROPOLOGIA

 Etnologian ja antropologian perusopinnot

 ETAP1101 Johdatus etnologiseen ja antropologiseen tutkimukseen (6 op): Outi Fingerroos, yliopistonlehtori, syksy 2017

ETAP1102 Etnologian ja antropologian teoriat I (4 op): Laura Stark, syksy 2017

ETAP1113 Etnologian ja antropologian perintö (5 op): Konsta Kajander, Meri Tuovinen, syksy 2017

ETAP1104 Etnologisen ja antropologisen tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä (5 op), Minna Mäkinen, syksy 2017

ETAP1115 Etnologinen ja antropologinen tutkimusprosessi (5 op): Minna Mäkinen, kevät 2018

 

Etnologian ja antropologian aineopinnot  

ETNA211 Menetelmät I: Haastattelu ja osallistuva havainnointi (4 op): Arja Turunen, kevät 2018

ETNA212 Menetelmät II: Kulttuurinen arkistointitutkimus ja tekstiaineistot (4 op): Outi Fingerroos, kevät 2018

ETAA1200 Etnologian ja antropologian teoriat II (5 op): yliopistonlehtori, syksy 2017

ETAA1214 Yhteiskuntaetnologia ja -antropologia (4 op): Pilvi Hämeenaho, kevät 2018

ETAA1104 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op): yliopistonlehtori, koko lukuvuosi 

Etnologian ja antropologian syventävät opinnot 

ETAS1225 Uskontoetnologia ja -antropologia (5 op): Laura Stark, kevät 2018, PERUUTETTU!!!

ETNS102 Maisterinseminaari (10 op): Outi Fingerroos, koko lukuvuosi 

Yleisopinnot  

ETNY001 Opintojen suunnittelu I (1 op) : Minna Mäkinen, Satu Matikainen, syksy 2017

ETNY002 Opinto- ja urasuunnittelu II (1 op): yliopistonlehtori, Satu Matikainen, koko lukuvuosi