10.01.2018

Etnologian ja antropologian tentaattorit lukuvuonna 2017-2018

Kaikkia alla mainittuja opintojaksoja voi suorittaa kirjatentteinä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä (lukuunottamatta ETAA1219, ks. alla). Lisäksi erikseen merkittyjä opintojaksoja voi suorittaa myös eTentteinä milloin tahansa lokakuun alusta alkaen (näissä opintojaksoissa on myös tiedekuntatenttimahdollisuus).

Perusopinnot:

 • ETAP1113 Etnologian ja antropologian perintö 5 op (Mäkinen) myös eTentti
 • ETAP1104 Etnologisen ja antropologisen tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op (Mäkinen)
 • ETAP1115 Etnologinen ja antropologinen tutkimusprosessi 5 op (Mäkinen) myös eTentti

Aineopinnot:

 • ETAA1210 Etnografia etnologisessa ja antropologisessa tutkimuksessa 4 op (Mäkinen) myös eTentti
 • ETNA212 Menetelmät II (Fingerroos)
 • ETAA1214 Yhteiskuntaetnologia ja -antropologia 4 op (Fingerroos)
 • ETNA215 Etniset suhteet ja maahanmuuttotutkimus 4 op (Fingerroos)
 • ETAA1216 Ruumiillisuus ja sukupuoli etnologiassa ja antropologiassa 4 op (Stark)
 • ETNA204 Muisti ja kerronta I 4 op (Fingerroos)
 • ETNA217 Mentaliteetit ja maailmankuvat 4 op (Jouhki) myös eTentti
 • ETNA218 Arjen tilallisuus, materiaalinen ympäristö, kulttuuriperintö 4 op (Mäkinen) myös eTentti
 • ETAA1219 Omaa osaamista tukevat opinnot 4 op (suorituksista sopimisen yhteyshenkilönä Jouhki; ei normaalia kirjatenttiä)

Syventävät opinnot:

 • ETNS221 Teknologiat kulttuurissa 5 op (Jouhki) myös eTentti
 • ETNS222 Sosiaaliset rakenteet ja verkostot 5 op (Jouhki) myös eTentti
 • ETNS223 Muistitietotutkimus 5 op (Fingerroos)
 • ETAS1224 Kehitysetnologia ja -antropologia 5 op (Stark)
 • ETAS1225 Uskontoetnologia ja -antropologia 5 op (Fingerroos)
 • ETNS226 Etnografia lähellä ja kaukana 5 op (tentaattorit alueiden mukaan: Pohjois-Amerikka, Afrikka: Stark; Kaakkois-Aasia ja Tyynen valtameren alue, Latinalainen Amerikka: Fingerroos; Etelä-Aasia ja Eurooppa: Jouhki; Venäjä, Pohjoismaat: Mäkinen)