15.03.2017

Eurooppa-opintojen opetusohjelma lukuvuonna 2016-2017

 

Kontaktiopetus:

EUIP100 Euroopan integraation historia, 5 op, Anssi Halmesvirta, syksy 2016

EUIP250 Euroopan historia, 4 op, Anssi Halmesvirta, kevät 2017

 

Kontaktiopetukseen ei ole pakko osallistua. Suoritusvaihtoehtona on aina kirjatentti, jotka suoritetaan humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Tällöin ilmoittaudutaan Korpissa kohdassa Tentit, ei kohdassa Kurssit.

 

Tentaattorit:

  • EUIP100 Euroopan integraation historia (5 op): Miina Kaarkoski
  • EUIP250 Euroopan historia (4 op): Anssi Halmesvirta
  • EUIP350 Euroopan taloudellinen integraatio (4 op): Miina Kaarkoski
  • EUIP400 Politiikka ja kansalaisuus Euroopan unionissa (4 op): Ville Häkkinen
  • EUIP550 Etninen Eurooppa ja kulttuurinen monimuotoisuus (4 op): Sirpa Tenhunen
  • EUIP750 Harjoitustyö (4 op): Matti Roitto