08.01.2018

Eurooppa-opintojen suorittaminen ja tentaattorit lukuvuonna 2017-2018

Eurooppa-opintoja voi lukuvuonna 2017-18 suorittaa kirjatentteinä humanistis-yhteiskunnallisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Ilmoittautuminen on Korpissa kohdassa tentit (ei siis kohdassa kurssit). 1.8.2018 alkaen Eurooppa-opintoja ei voi enää suorittaa.

Tentaattorit:

  • EUIP100 Euroopan integraation historia (5 op): Anssi Halmesvirta
  • EUIP250 Euroopan historia (4 op): Anssi Halmesvirta
  • EUIP350 Euroopan taloudellinen integraatio (4 op): Jari Ojala
  • EUIP400 Politiikka ja kansalaisuus Euroopan unionissa (4 op): Antero Holmila
  • EUIP550 Etninen Eurooppa ja kulttuurinen monimuotoisuus (4 op): Jukka Jouhki
  • EUIP750 Harjoitustyö: Antero Holmila (itsenäisesti suoritettava, ei kirjatenttiä)