31.01.2018

Historian opetusohjelma lukuvuonna 2017-18

 Historian perusopinnot

 HISP011 Johdatus historian tutkimukseen (5 op): Simo Mikkonen, Juho Saksholm, syksy 2017

HISP022 Varhaismodernin ajan tutkimus (4 op): Kustaa H.J. Vilkuna, Antti Räihä, syksy 2017

HISP023 Sukupuolihistoria (4 op): Heli Valtonen, Pirita Frigren, Elina Kauppinen, muita opettajia, syksy 2017

HISP024 Politiikka, kieli ja kulttuuri (4 op): Pasi Ihalainen, Pertti Ahonen, Teemu Häkkinen, syksy 2017

HISP025 Terveys, sairaus ja hyvinvointi (4 op): Jari Eilola, Anu Rissanen, Saara-Maija Kontturi, kevät 2018

HISP026 Yhteiskunnan muutoksen ja talouden historia (4 op): Jari Ojala, Juha-Antti Lamberg, kevät 2018

 Historian aineopinnot

 HISA013 Praktikum (4 op): Susanna Niiranen, Anu Koskivirta, Heikki Roiko-Jokela (3 ryhmää), kevät 2018

HISA014 Historiantutkimuksen lähteet (5 op): useita opettajia, kevät 2018

HISA015 Historiantutkimuksen lähestymistapoja (4 op): useita opettajia, syksy 2017

HISA016 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op); Susanna Niiranen, Anu Koskivirta, Piia Einonen (3 ryhmää + yksi ryhmä aiemmin kesken jättäneille), koko lukuvuosi

HISA123 Käsitehistoria (4 op): Kenneth Partti, Zachris Haaparinne, Juho Saksholm, kevät 2018

HISA211 Kansainväliset suhteet (4 op): Jarmo Taskinen ja muita opettajia, syksy 2017

HISA223 Poliittinen kulttuuri (4 op): Pertti Ahonen, syksy 2017

HISA3103 Tieteen historia (4 op): Anssi Halmesvirta, syksy 2017

HISA413 Yhteisöhistoria (4 op): Vanhat käsialat yhteisöhistorian tutkimuksessa, Petri Karonen, kevät 2018

HISA414 Sosiaalisten rakenteiden historia (4 op): Jorma Wilmi, syksy 2017

HISA414 Sosiaalisten rakenteiden historia (4 op): Pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden historiallisia juuria 1750-2000, Ilkka Nummela, kevät 2018

HISA511 Maailman taloushistoria (4 op): Jari Ojala, kevät 2018

HISA512 Suomen taloushistoria (4 op): Ilkka Nummela, syksy 2017

HISA514 Ihminen ja talous (4 op): Pasi Nevalainen ja muita opettajia, syksy 2017

HISA611 Historian oppiminen ja historian opetuksen historia (4 op): Juho Saksholm, syksy 2017

HISA612 Historian ajankohtaisia kysymyksiä (4 op): Juha Laakkonen, koko lukuvuosi

HISA613 Projektiopinnot (4 op): Jorma Wilmi, syksy 2017

 Yleisopinnot

 HISY001 Opintojen suunnittelu (1 op): Piia Einonen, Satu Matikainen, syksy 2017

HISY002 Opintojen suunnittelu II (1 op): kandiseminaarien vetäjät, Satu Matikainen, koko lukuvuosi

 Historian syventävät opinnot

 HISS010 Historiankirjoituksen historia (4 op), Anssi Halmesvirta, kevät 2018

 Suomen historian syventävät opinnot

 SHIS001 Menetelmäopinnot (6 op): Petri Karonen, kevät 2018

SHIS012 Maisterinseminaari (10 op): Kustaa H.J. Vilkuna, Heli Valtonen, koko lukuvuosi

SHIS114 Poliittinen historia (6 op): Heikki Roiko-Jokela, syksy 2017

SHIS114 Poliittinen historia (6 op): Pertti Ahonen, Heikki Roiko-Jokela ja muita opettajia, kevät 2018

 Taloushistorian syventävät opinnot

 THIS001 Menetelmäopinnot (6 op): Juha-Antti Lamberg, kevät 2018, PERUUTETTU  

THIS012 Maisteriseminaari (10 op): Juha-Antti Lamberg, koko lukuvuosi, PERUUTETTU

THIS113 Talouden johtamisen historia (6 op): Juha-Antti Lamberg, kevät 2018, verkkokurssi

THIS114 Talouden kriisit (6 op): Jari Ojala, syksy 2017

 Yleisen historian syventävät opinnot

 YHIS001 Menetelmäopinnot (6 op): Pasi Ihalainen, Pertti Ahonen, Simo Mikkonen, kevät 2018

YHIS012 Maisteriseminaari (10 op): Pasi Ihalainen, Pertti Ahonen, koko lukuvuosi

YHIS111 Aate- ja käsitehistoria (6 op): Pasi Ihalainen ja muita opettajia, syksy 2017

YHIS112 Poliittinen historia (6 op): Pertti Ahonen, Heikki Roiko-Jokela ja muita opettajia, kevät 2018