04.01.2017

Historian opetusohjelma lukuvuonna 2016-2017

 

SYKSY 2016 

Muut opinnot

HISY001 Opintojen suunnittelu I (1op), Piia Einonen, Satu Matikainen, tiedekunnan tilaisuudet

HISY002 Opintojen suunnittelu II (1 op), Satu Matikainen, kandiseminaarien vetäjät

Perusopinnot

HISP011 Johdatus historiantutkimukseen (5 op), Simo Mikkonen, Tiina Hemminki

HISP022 Varhaismodernin ajan tutkimus (4 op), Kustaa H.J. Vilkuna, Marko Hakanen

HISP023 Sukupuolihistoria (4 op), Heli Valtonen, Pirita Frigrén, Elina Kauppinen

HISP024 Politiikka, kieli ja kulttuuri (4 op), Pasi Ihalainen, Pertti Ahonen, Teemu Häkkinen

Aineopinnot

HISA015 Historiantutkimuksen lähestymistapoja, 4 op, Susanna Niiranen ja muita opettajia

HISA016 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, 10 op, Piia Einonen, Anu Koskivirta, Susanna Niiranen (3 ryhmää)

HISA121 Aatehistorian suuret linjat, 4 op, Poliittisen kielen lukupiiri  - Teksti ja konteksti, puheaktit ja retoriikka, Ville Häkkinen ja Elina Kauppinen

HISA122 Yhteiskunnalliset aatteet, 4 op, 1960- ja 1970-lukujen yhteiskunnalliset liikkeet, Miina Kaarkoski, Juho Saksholm

HISA303 Tieto ja taito historiassa, 4 op, Näkökulmia tiedon ja taidon historian, Juha Laakkonen ja Anu Rissanen

HISA 413 Yhteisöhistoria, 4 op, Euroopan keskipiste? Berliini 1900-luvulla, Pertti Ahonen ja muita opettajia

HISA414 Sosiaalisten rakenteiden historia, 4 op, Suomi 100, Ilkka Nummela

HISA512 Suomen taloushistoria, 4 op, Pasi Nevalainen ja muita opettajia

HISA514 Ihminen ja talous, 4 op, Tekniikan historiaa, Panu Nykänen

HISA611 Historian oppiminen ja historian opetuksen historia, 4 op, Johdatus historiantutkimukseen –kurssiin liittyvä kurssi, Tiina Hemminki 

HISA612 Historian ajankohtaisia kysymyksiä, 4 op, Ville Sarkamo

HISA613 Projektiopinnot. Projektitoiminnan perusteet, 2 op, Jorma Wilmi 

Suomen historia

SHIS012 Maisteriseminaari, 10 op, Kustaa H.J. Vilkuna, Heli Valtonen (2 ryhmää)

SHIS114 Poliittinen historia, Eduskuntahistoria – sata vuotta kansanvaltaa, 4 op, Heikki Roiko-Jokela

Taloushistoria

THIS012 Maisteriseminaari, 10 op, Juha-Antti Lamberg (1 ryhmä) 

THIS111 Hyvinvointi ja elintaso (kurssi korvaa 2-6 op), Miikka Voutilainen

THIS113 Talouden johtamisen historia, 6 op, Natsitalous, Ilkka Nummela

Yleinen historia

YHIS012 Maisteriseminaari, 10 op, Pasi Ihalainen, Pertti Ahonen (2 ryhmää)

YHIS111 Aate- ja käsitehistoria, 6 op, Poliittisten kulttuurien tutkimuksen työryhmä, Pasi Ihalainen, Zachris Haaparinne, Kenneth Partti

 

KEVÄT 2017

Perusopinnot

HISP025 Terveys, sairaus ja hyvinvointi (4 op), Jari Eilola, Saara-Maija Kontturi

HISP026 Yhteiskunnan muutoksen ja talouden historia (4 op), Juha-Antti Lamberg, Jorma Wilmi, Tiina Hemminki, Merja Uotila

Aineopinnot

HISA013 Praktikum, 4 op, Anu Koskivirta, Susanna Niiranen, Heikki Roiko-Jokela (3 ryhmää)

HISA014 Historiantutkimuksen lähteet, 5 op, Susanna Niiranen ja muita opettajia

HISA123 Käsitehistoria, 4 op, Concepts of the North in Russia, Finland and Scandinavia (engl.), Simo Mikkonen, kurssi toteutetaan Pietarissa

HISA211 Kansainväliset suhteet, 4 op, The American Century (engl.), Antero Holmila, Matti Roitto, muita opettajia

HISA202 Kriisit ja rauhaanpalaaminen, 4 op, Sotaisa Suomi 1917–2017, Ville Sarkamo & Antti Malinen

HISA223 Poliittinen kulttuuri, Revolution and Reform as Transnational Phenomena 1917-19 (engl.), Pasi Ihalainen

HISA414 Sosiaaliset rakenteet, 4 op, Osuustoiminnan historiaa, Jorma Wilmi

HISA511 Maailman taloushistoria, 4 op, Global economy (engl.), Jari Ojala

HISA514 Ihminen ja talous, 4 op: Taloudellisyhteiskunnallinen muutos Suomessa 1800-luvulla, Ilkka Nummela

HISA613 Projektiopinnot, Tilaushistorianhankkeen johdatuskurssi, 2 op, Jorma Wilmi

Syventävät opinnot / yhteinen osuus

HISS011 Historianfilosofia (2 op), Anssi Halmesvirta,  

Suomen historia

SHIS001 Menetelmäopinnot (kurssi korvaa 2 op), Antti Räihä, Heli Kananen

SHIS112 Kulttuuri- ja mentaliteettihistoria, Viipurin kulttuurihistoriaa, kurssi korvaa 2-4 op, Anu Koskivirta ja muita opettajia

SHIS112 Kulttuuri- ja mentaliteettihistoria, Sotilaan arki 1500-2000, kurssi korvaa 4 op, Ilona Pajari

SHIS123 Sosiaalihistoria, Kirkonkirjat ja tuomiokirjat elämän kuvaajina, 4 op, Heikki Roiko-Jokela

Taloushistoria

THIS001 Menetelmäopinnot, 6 op, Juha-Antti Lamberg

Yleinen historia

YHIS001 Menetelmäopinnot, 6 op, Pasi Ihalainen, Pertti Ahonen, Simo Mikkonen, vierailevia opettajia

YHIS112 (myös SHIS114) Poliittinen historia, 6 op, Lähihistorian työryhmä, Pertti Ahonen