04.04.2018

Historian oppiaineen tentaattorit ja tenttimiskäytänteet

Tässä listassa on lueteltu ne opintojaksot, joita voi suorittaa kirjatenttinä. Jos opintojaksoa ei ole mainittu, sitä ei silloin voi suorittaa kirjatenttinä.

Perusopintojen kirjatentit suoritetaan eTentteinä (ilmoittautuminen eTenttijärjestelmässä, ei ilmoittautumista Korpissa). Poikkeuksena on opintojakso HISP011, joka suoritetaan joko kontaktiopetuksena tai itsenäisinä oppimistehtävinä (molempiin ilmoittautuminen Korpissa).

Aineopintojen erikoistumisopintojen tentit suoritetaan eTentteinä (ilmoittautuminen eTenttijärjestelmässä, ei ilmoittautumista Korpissa). Poikkeuksena opintojakso HISA611, joka tentitään humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä (ilmoittautuminen Korpissa, kohdassa Opinnot -> Tentit -> Ilmoittautuminen).

Syventävien opintojen tentit suoritetaan humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä (ilmoittautuminen Korpissa, kohdassa Opinnot -> Tentit -> Ilmoittautuminen). Poikkeuksena ovat opintojaksot HISS010 ja HISS011, joita voi yleisen tenttipäivän lisäksi tenttiä myös eTentissä.

Listassa mainitut opettajat ottavat vastaan myös ko. opintojaksojen esseet aineopinnoissa ja syventävissä opinnoissa. Perusopintojen opintojaksoja ei voi suorittaa esseinä.

Perusopinnot

HISP022: Antti Räihä (tammikuun 2018 ajan Kustaa H.J. Vilkuna)

HISP023: Heli Valtonen

HISP024: Antero Holmila

HISP025: Anu Rissanen

HISP026: Nooa Nykänen

Aineopinnot 

HISA1-alkuiset jaksot: Anssi Halmesvirta

HISA2-alkuiset jaksot: Heikki Roiko-Jokela

HISA3-alkuiset jaksot: Piia Einonen

HISA4-alkuiset jaksot: Anu Koskivirta

HISA5-alkuiset jaksot: Pasi Nevalainen, tammikuussa 2018 tilapäisesti Jari Ojala

HISA611: Juho Saksholm 

Syventävät opinnot / yhteinen osuus 

HISS010 Historiankirjoituksen historia: Heli Valtonen

HISS011 Historianfilosofia: Anssi Halmesvirta 

Suomen historian oppiainekohtaiset opinnot 

SHIS001 Menetelmäopinnot: Petri Karonen

SHIS111 Varhaismoderni yhteiskunta: Petri Karonen

SHIS112 Kulttuuri- ja mentaliteettihistoria: Kustaa H.J. Vilkuna

SHIS123 Sosiaalihistoria: Jari Eilola

SHIS114 Poliittinen historia: Heikki Roiko-Jokela 

Taloushistorian oppiainekohtaiset opinnot 

THIS001 Menetelmäopinnot: Juha-Antti Lamberg

THIS111 Hyvinvointi ja elintaso: Juha-Antti Lamberg

THIS112 Liiketoimintahistoria: Juha-Antti Lamberg

THIS113 Talouden johtamisen historia: Juha-Antti Lamberg

THIS114 Talouden kriisit: Juha-Antti Lamberg

Yleisen historian oppiainekohtaiset opinnot

YHIS001 Menetelmäopinnot: Pasi Ihalainen

YHIS111 Aate- ja käsitehistoria: Pasi Ihalainen

YHIS112 Poliittinen historia: Pertti Ahonen

YHIS113 Eurooppalainen kulttuuri: Pasi Ihalainen

YHIS114 Kulttuurialueet: Pertti Ahonen