28.09.2016

Historian tenttimahdollisuudet ja tentaattorit lukuvuonna 2016-2017

 

Tässä listassa on lueteltu ne opintojaksot, joita voi suorittaa kirjatenttinä. Jos opintojaksoa ei ole mainittu, sitä ei silloin voi suorittaa kirjatenttinä.

Perusopintojen kirjatentit suoritetaan eTentteinä (ilmoittautuminen eTenttijärjestelmässä, ei ilmoittautumista Korpissa). Poikkeuksena on opintojakso HISP011, joka suoritetaan joko kontaktiopetuksena tai itsenäisinä oppimistehtävinä (molempiin ilmoittautuminen Korpissa).

Aineopintojen erikoistumisopintojen tentit suoritetaan eTentteinä (ilmoittautuminen eTenttijärjestelmässä, ei ilmoittautumista Korpissa).

Syventävien opintojen tentit suoritetaan humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä (ilmoittautuminen Korpissa, kohdassa Opinnot -> Tentit -> Ilmoittautuminen).

Listassa mainitut opettajat ottavat vastaan myös ko. opintojaksojen esseet aineopinnoissa ja syventävissä opinnoissa. Perusopintojen opintojaksoja ei voi suorittaa esseinä.


Perusopinnot

HISP022: Marko Hakanen

HISP023: Ville Sarkamo

HISP024: Teemu Häkkinen

HISP025: Saara-Maija Kontturi (syyslukukausi) / Anu Rissanen (kevätlukukausi)

HISP026: Jorma Wilmi

Aineopinnot

HISA1-alkuiset jaksot: Anssi Halmesvirta

HISA2-alkuiset jaksot: Heikki Roiko-Jokela

HISA3-alkuiset jaksot: Ilona Pajari

HISA4-alkuiset jaksot: Anu Koskivirta

HISA5-alkuiset jaksot: Pasi Nevalainen

HISA611: Tiina Hemminki

Syventävät opinnot / yhteinen osuus

HISS010 Historiankirjoituksen historia: Heli Valtonen

HISS011 Historianfilosofia: Anssi Halmesvirta

Syventävät erikoistumisopinnot

Suomen historian oppiainekohtaiset opinnot

SHIS001 Menetelmäopinnot: Antti Räihä

SHIS111 Varhaismoderni yhteiskunta: Antti Räihä

SHIS112 Kulttuuri- ja mentaliteettihistoria: Kustaa H.J. Vilkuna

SHIS123 Sosiaalihistoria: Jari Eilola

SHIS114 Poliittinen historia: Ilona Pajari

Taloushistorian oppiainekohtaiset opinnot

THIS001 Menetelmäopinnot: Juha-Antti Lamberg
THIS111Hyvinvointi ja elintaso: Ilkka Nummela
THIS112 Liiketoimintahistoria: Juha-Antti Lamberg
THIS113 Talouden johtamisen historia: Juha-Antti Lamberg
THIS114 Talouden kriisit: Ilkka Nummela

Yleisen historian oppiainekohtaiset opinnot

YHIS001 Menetelmäopinnot: Pasi Ihalainen

YHIS111 Aate- ja käsitehistoria: Pasi Ihalainen

YHIS112 Poliittinen historia: Pertti Ahonen

YHIS113 Eurooppalainen kulttuuri: Pasi Ihalainen

YHIS114 Kulttuurialueet: Pertti Ahonen