10.01.2018

Opetusohjelma lv. 2016-2017, arkistonhallinnan maisteriohjelma

Maisteriohjelma on kaksivuotinen, ja ensimmäisenä vuotena keskitytään arkistonhallinnan syventäviin opintoihin ja tehdään työharjoittelu (15 op, 3 kk). Lisäksi aloitetaan oman pääaineen syventävien, pakollisten opintojen suorittaminen. Maisteriseminaari tehdään hops-keskustelussa sovitusti joko ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuotena pääaineen maisteriseminaarissa.

Oman pääaineen syventävät, pakolliset opintojaksot mainitaan arkistonhallinnan maisteriohjelman opetussuunnitelmassa. Opetusohjelma niiden osalta löytyy pääaineen kohdalta joko helan tai mutkun sivuilta sekä Korppi-järjestelmästä.

Lukuvuonna 2016-2017 ei järjestetä kontaktiopetusta arkistonhallinnan maisteriohjelman AHA-opinnoissa. Itsenäisesti suoritettavia opintojaksoja on mahdollista tehdä tentteinä, esseinä ja luentopäiväkirjoina (vierailuluennot, seminaarit). Ota yhteyttä vastuuopettaja Heikki Roiko-Jokelaan ja sovi etukäteen suorituksista.