08.02.2017

Etnologian opetusohjelma ja tentaattorit lv. 2016-2017

Syyslukukausi 2016, kontaktiopetus

Perusopinnot:

Aineopinnot:

Syventävät opinnot:

Kevätlukukausi 2017, kontaktiopetus:

Perusopinnot:

Aineopinnot:

Syventävät opinnot:

Tentaattorit, kevät 2017:

Perusopinnot:

 • ETNP113 Etnologian perintö 5 op (Mäkinen)
 • ETNP104 Etnologisen tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op (Mäkinen)

Aineopinnot:

 • ETNA210 Etnografia etnologisessa tutkimuksessa 4 op (Mäkinen)
 • ETNA214 Yhteiskuntaetnologia 4 op (Tenhunen)
 • ETNA215 Etniset suhteet ja maahanmuuttotutkimus 4 op (Fingerroos)
 • ETNA216 Ruumiillisuus ja sukupuoli etnologiassa 4 op (Stark)
 • ETNA204 Muisti ja kerronta I 4 op (Fingerroos)
 • ETNA217 Mentaliteetit ja maailmankuvat 4 op (Stark)
 • ETNA218 Arjen tilallisuus, materiaalinen ympäristö, kulttuuriperintö 4 op (Fingerroos)

Syventävät opinnot:

 • ETNS221 Teknologiat kulttuurissa 5 op (Tenhunen)
 • ETNS222 Sosiaaliset rakenteet ja verkostot 5 op (Tenhunen)
 • ETNS223 Muistitietotutkimus 5 op (Tenhunen)
 • ETNS224 Kehitysetnologia 5 op (Stark)
 • ETNS225 Uskontoetnologia 5 op (Fingerroos)
 • ETNS226 Etnografia lähellä ja kaukana 5 op (tentaattorit alueiden mukaan: Pohjois-Amerikka, Afrikka ja pohjoiset alueet: Laura Stark; Kaakkois-Aasia ja Tyynen valtameren alue, Latinalainen Amerikka: Outi Fingerroos; Etelä-Aasia ja Eurooppa: Sirpa Tenhunen; Venäjä, Pohjoismaat: Minna Mäkinen)