26.01.2016

Historian opetusohjelma 2015-16

 

HISTORIAN OPETUSOHJELMA 2015–16

 

Syksyn kursseille ja kokovuotisille kursseille ilmoittautuminen alkaa 1.8.

Kevään kursseille ilmoittautuminen alkaa 30.10.

 

Syyslukukausi 2015

 

Muut opinnot

HISY001 Opintojen suunnittelu I (1op), Piia Einonen, Satu Matikainen, tiedekunnan tilaisuudet

HISY002 Opintojen suunnittelu II (1 op), Satu Matikainen, kandiseminaarien vetäjät, tiedekunnan tilaisuudet

Perusopinnot

HISP011 Johdatus historiantutkimukseen (5 op), Simo Mikkonen, Tiina Hemminki

HISP022 Varhaismodernin ajan tutkimus (4 op), Kustaa H.J. Vilkuna, Marko Hakanen, muita opettajia

HISP023 Sukupuolihistoria (4 op), Pirjo Markkola, Anna Niiranen, muita opettajia

HISP024 Politiikka, kieli ja kulttuuri (4 op), Pasi Ihalainen, Pertti Ahonen, Jouni Tilli

Aineopinnot

HISA013 Praktikum (4 op), Piia Einonen ja muita opettajia

HISA014 Historiantutkimuksen lähteet ( 5 op), Piia Einonen ja muita opettajia

HISA015 Historiantutkimuksen lähestymistapoja (4 op), Markku Hokkanen ja muita opettajia

HISA016 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op), Piia Einonen, Heli Valtonen, Markku Hokkanen (yhteensä 3 ryhmää)

HISA121 Aatehistorian suuret linjat (4 op), Anssi Halmesvirta

HISA211 Kansainväliset suhteet (4 op), Henna-Riikka Pennanen (englanninkielinen)

HISA413 Yhteisöhistoria (4 op), Ulla Koskinen

HISA414 Sosiaaliset rakenteet (4 op), Pertti Ahonen, (englanninkielinen)

HISA514 Ihminen ja talous (4 op), Panu Nykänen

HISA611 Historian oppiminen ja historian opetuksen historia (4 op), Johdatus historiantutkimukseen –kurssiin liittyvä kurssi vanhemmille opiskelijoille (2.vuoden tai vanhemmille), Tiina Hemminki

HISA612 Historian ajankohtaisia kysymyksiä (4 op), Ville Sarkamo

HISA613 Projektiopinnot (4 op) Projektityöskentelyn perusteet, Jorma Wilmi

Syventävät opinnot

HISS011 Historianfilosofia (2 op), Anssi Halmesvirta

Suomen historia

SHIS012 Maisteriseminaari (10 op), Kustaa H.J.Vilkuna, Pirjo Markkola (2 ryhmää)

Taloushistoria

THIS012 Maisteriseminaari (10 op), Juha-Antti Lamberg, Jari Ojala (1 ryhmä)

THIS111 Hyvinvointi ja elintaso (6 op), Ilkka Nummela

Yleinen historia

YHIS012 Maisteriseminaari (10 op), Pasi Ihalainen, Pertti Ahonen (2 ryhmää)

YHIS111 Aate- ja käsitehistoria (6 op), Pasi Ihalainen, Miina Kaarkoski

 

Kevätlukukausi 2016

Muut opinnot

HISY002 Opintojen suunnittelu II (1 op) (jatkuu syksyltä), Satu Matikainen, kandiseminaarien vetäjät, tiedekunnan tilaisuudet

Perusopinnot

HISP025 Terveys, sairaus ja hyvinvointi (4 op), Jari Eilola, Anssi Halmesvirta, muita opettajia

HISP026 Yhteiskunnan muutoksen ja talouden historia (4 op), Juha-Antti Lamberg, Jorma Wilmi, Tiina Hemminki

Aineopinnot

HISA013 Praktikum (4 op), Piia Einonen, Heli Valtonen, Anu Koskivirta (3 ryhmää)

HISA014 Historiantutkimuksen lähteet (5 op), Piia Einonen ja muita opettajia

HISA016 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op (ryhmät jatkavat syksyltä), Piia Einonen, Heli Valtonen, Anu Koskivirta

HISA122 Yhteiskunnalliset aatteet (4 op), Jouni Tilli ja Teemu Häkkinen

HISA202 Kriisit ja rauhaanpalaaminen (4 op): Sota ja sen kokemus perheissä, Antti Malinen ja muita opettajia

HISA223 Poliittinen kulttuuri (4 op): Russian and Soviet history politics and political history, Simo Mikkonen (HUOM! Kurssille ei enää voi ilmoittautua)

HISA312 Arjen historia (4 op): Suomalaisen kuoleman historia, Ilona Pajari

HISA511 Maailman taloushistoria (4 op), Jari Ojala ja muita opettajia (englanniksi)

HISA512 Suomen taloushistoria (4 op), Ilkka Nummela

HISA612 Historian ajankohtaisia kysymyksiä (4 op), Ville Sarkamo (jatkuu syksyltä)

HISA613 Projektiopinnot (4 op), Tilaushistoriahankkeen johdatuskurssi, Jorma Wilmi

Syventävät opinnot

HISS010 Historiankirjoituksen historia (4 op), Anssi Halmesvirta

Suomen historia

SHIS001 Menetelmäopinnot (6 op), Antti Räihä, NN

SHIS012 Maisteriseminaari (10 op), Kustaa H.J.Vilkuna, Pirjo Markkola (ryhmät jatkavat syksyltä)

SHIS112 Kulttuuri- ja mentaliteettihistoria (6 op), Kirkonkirjat tutkimuslähteinä ja elämänkuvaajina, Heikki Roiko-Jokela

SHIS112 Kulttuuri- ja mentaliteettihistoria (6 op), Kustaa Vaasa –seminaariin liittyvä kurssi kesällä 2016 (lisätietoja tulee myöhemmin)

SHIS114 Poliittinen historia (6 op), Pertti Ahonen, Pasi Nevalainen, Jukka Nissinen

Taloushistoria

THIS001 Menetelmäopinnot (6 op), Juha-Antti Lamberg

THIS012 Maisteriseminaari (10 op), Juha-Antti Lamberg, Jari Ojala (jatkuu syksyltä)

Yleinen historia

YHIS001 Menetelmäopinnot (6 op), Pasi Ihalainen, Pertti Ahonen, muita opettajia

YHIS012 Maisteriseminaari (10 op), Pasi Ihalainen, Pertti Ahonen (ryhmät jatkavat syksyltä)

YHIS112 Poliittinen historia (6 op), Pertti Ahonen, Pasi Nevalainen, Jukka Nissinen

YHIS112 Poliittinen historia: Russian and Soviet history politics and political history, Simo Mikkonen (HUOM! kurssille ei enää voi ilmoittautua)