04.01.2016

Historian tentaattorit lukuvuonna 2015-2016

 

Vuosien 2015-17 opetusuunnitelman mukaisia perusopintoja (paitsi HISP011) voi suorittaa sekä kurssimuotoisen opetuksen avulla että itsenäisesti kirjatenttinä. Perusopintojen kirjatentit suoritetaan eTentteinä (ilmoittautuminen eTenttijärjestelmässä, ei ilmoittautumista Korpissa).

Aineopintojen ja syventävien opintojen tentit suoritetaan humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä (ilmoittautuminen Korpissa, kohdassa Opinnot -> Tentit -> Ilmoittautuminen).

 

Perusopinnot / 2015-2017 opetussuunnitelman mukaan

HISP011 Johdatus historiantutkimukseen: Tiina Hemminki

-suoritetaan luento- ja harjoituskurssina syyslukukaudella

-vaihtoehtoinen suoritustapa: itsenäinen työskentely (ota yhteyttä jakson tentaattoriin)

HISP022: Marko Hakanen

HISP023: Ville Sarkamo

HISP024: Jouni Tilli

HISP025: Jari Eilola / Saara-Maija Kontturi

HISP026: Jorma Wilmi

Perusopinnot / 2012-2015 opetussuunnitelman mukaan

Perusopintojen kirjatenttejä voi suorittaa vuosien 2012-15 opetussuunnitelman mukaan vielä lukuvuoden 2015-16 ajan. Tentit suoritetaan eTentteinä. Kursseja näistä ei enää järjestetä.

HISP012 Antiikki ja keskiaika: Ville Sarkamo

HISP013 Uusi aika: Marko Hakanen

HISP014 Uusin aika: Heli Valtonen

HISP015 Lähihistoria: Heli Valtonen

HISP016 Talous ja yhteiskunta pitkällä aikavälillä: Heli Valtonen

 

Aineopinnot

HISA1-alkuiset jaksot: Anssi Halmesvirta

HISA2-alkuiset jaksot: Heikki Roiko-Jokela

HISA3-alkuiset jaksot: Ilona Pajari

HISA4-alkuiset jaksot: Anu Koskivirta

HISA5-alkuiset jaksot: Pasi Nevalainen

HISA611 Tiina Hemminki

 

Syventävät opinnot / yhteinen osuus

HISS010 Historiankirjoituksen historia: Heli Valtonen

HISS011 Historianfilosofia: Anssi Halmesvirta

 

Syventävät erikoistumisopinnot

Suomen historian oppiainekohtaiset opinnot

SHIS001 Menetelmäopinnot: Antti Räihä

SHIS111 Varhaismoderni yhteiskunta: Antti Räihä

SHIS112 Kulttuuri- ja mentaliteettihistoria: Kustaa H.J. Vilkuna

SHIS123 Sosiaalihistoria / SHI113 Uusi sosiaalihistoria: Jari Eilola

SHIS114 Poliittinen historia: Ilona Pajari

Taloushistorian oppiainekohtaiset opinnot

THIS001 Menetelmäopinnot: Juha-Antti Lamberg
THIS111Hyvinvointi ja elintaso: Ilkka Nummela
THIS112 Liiketoimintahistoria: Juha-Antti Lamberg
THIS113 Talouden johtamisen historia: Juha-Antti Lamberg
THIS114 Talouden kriisit: Ilkka Nummela

Yleisen historian oppiainekohtaiset opinnot

YHIS001 Menetelmäopinnot: Pasi Ihalainen

YHIS111 Aate- ja käsitehistoria: Pasi Ihalainen

YHIS112 Poliittinen historia: Pertti Ahonen

YHIS113 Eurooppalainen kulttuuri: Pasi Ihalainen

YHIS114 Kulttuurialueet: Pertti Ahonen